Ikariam Wiki
Advertisement
אזור ניסויים בחומרי נפץ
אזור ניסויים בחומרי נפץ.png
מחקר דרוש
{{{תנאי}}}
משאבים דרושים
עץ קטן.gif   שיש קטן.gif

הניסויים הרבים בזיקוקים לא רק מאירים את השמיים אלא גם את הבניינים סביב. המדענים שלנו יכולים להקטין את הצורך בגופרית כאשר הם מנסים תערובות חדשות שוב ושוב. על כל רמה של הבניין יורדת דרישת הגופרית בעיר באחוז נוסף.


  • על כל רמה נוספת של הבניין, צריכת הגופרית בעיר יורדת באחוז אחד.
  • מבנה זה משפיע רק בעיר בה הוא נמצא.

למידע נוסף, ראו מחקרים
עלויות הבנייה

פרטי הרחבה

  • בטבלת השדרוגים הבאה, מופיעים עלויות הבנייה המלאות ללא כל הנחה.בנוסף, מופיעות עלויות הבנייה לאחר מחקרים מוזילי עלויות בניה: גלגלת (2% הנחה) - מסומן בקיצור גל, גיאומטריה (4% הנחה נוספים, סך הכל 6% הנחה) - מסומן בקיצור גי ופלס בנאים (8% הנחה נוספים, סך הכל 14%) - מסומן בקיצור פל.
  • בטבלה מופיעה גם הפחתה מקסימלית, המסומנת בקיצור המ. הפחתה זו מתייחסת להנחה בגין מבנים מפחיתי עלויות. ההפחתה המקסימלית מחושבת לפי 32% הנחה (ההנחה המתקבלת מרמה 32, הרמה המקסימלית למבנים אלו) ובנוסף להנחה של פלס הבנאים - סך הכל 46% הנחה.
רמה משך השדרוג עלות עץ לשדרוג עלות שיש לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים רמת מחסן מינימלית לשדרוג !הפחתה רמה
1 16ד 12ש

272
גל 266 • גי 255
פל 233 • המ 146

135
גל 132 • גי 126
פל 116 • המ 72

4.07

0

1%

1


2 19ד 48ש

353
גל 345 • גי 331
פל 303 • המ 190

212
גל 207 • גי 199
פל 182 • המ 114

5.65

0

2%

2


3 23ד 37ש

445
גל 436 • גי 418
פל 382 • המ 240

302
גל 295 • גי 283
פל 259 • המ 163

7.47

0

3%

3


4 27ד 40ש

551
גל 539 • גי 517
פל 473 • המ 297

405
גל 396 • גי 380
פל 348 • המ 218

9.56

0

4%

4


5 31ד 57ש

673
גל 659 • גי 632
פל 578 • המ 363

526
גל 515 • גי 494
פל 452 • המ 284

11.99

0

5%

5


6 36ד 30ש

813
גל 796 • גי 764
פל 699 • המ 439

665
גל 651 • גי 625
פל 571 • המ 359

14.78

0

6%

6


7 41ד 19ש

974
גל 954 • גי 915
פל 837 • המ 525

827
גל 810 • גי 777
פל 711 • המ 446

18.01

0

7%

7


8 46ד 25ש

1,159
גל 1,135 • גי 1,089
פל 996 • המ 625

1,015
גל 994 • גי 954
פל 872 • המ 548

21.74

0

8%

8


9 51ד 50ש

1,373
גל 1,345 • גי 1,290
פל 1,180 • המ 741

1,233
גל 1,208 • גי 1,159
פל 1,060 • המ 665

26.06

0

9%

9


10 57ד 34ש

1,618
גל 1,585 • גי 1,520
פל 1,391 • המ 873

1,486
גל 1,456 • גי 1,396
פל 1,277 • המ 802

31.04

1
גל  1 • גי  1
פל  0 • המ  0

10%

10


11 1ש 3ד

1,899
גל 1,861 • גי 1,785
פל 1,633 • המ 1,025

1,779
גל 1,743 • גי 1,672
פל 1,529 • המ 960

36.78

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

11%

11


12 1ש 10ד

2,223
גל 2,178 • גי 2,089
פל 1,911 • המ 1,200

2,120
גל 2,077 • גי 1,992
פל 1,823 • המ 1,144

43.43

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

12%

12


13 1ש 16ד

2,596
גל 2,544 • גי 2,440
פל 2,232 • המ 1,401

2,514
גל 2,463 • גי 2,363
פל 2,162 • המ 1,357

51.1

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

13%

13


14 1ש 24ד

3,025
גל 2,964 • גי 2,843
פל 2,601 • המ 1,633

2,972
גל 2,912 • גי 2,793
פל 2,555 • המ 1,604

59.97

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

14%

14


15 1ש 31ד

3,517
גל 3,446 • גי 3,305
פל 3,024 • המ 1,899

3,503
גל 3,432 • גי 3,292
פל 3,012 • המ 1,891

70.2

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

15%

15


16 1ש 40ד

4,084
גל 4,002 • גי 3,838
פל 3,512 • המ 2,205

4,119
גל 4,036 • גי 3,871
פל 3,542 • המ 2,224

82.03

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

16%

16


17 1ש 48ד

4,736
גל 4,641 • גי 4,451
פל 4,072 • המ 2,557

4,834
גל 4,737 • גי 4,543
פל 4,157 • המ 2,610

95.7

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

17%

17


18 1ש 57ד

5,485
גל 5,375 • גי 5,155
פל 4,717 • המ 2,961

5,662
גל 5,548 • גי 5,322
פל 4,869 • המ 3,057

111.47

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

18%

18


19 2ש 7ד

6,346
גל 6,219 • גי 5,965
פל 5,457 • המ 3,426

6,623
גל 6,490 • גי 6,225
פל 5,695 • המ 3,576

129.69

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

19%

19


20 2ש 17ד

7,338
גל 7,191 • גי 6,897
פל 6,310 • המ 3,962

7,738
גל 7,583 • גי 7,273
פל 6,654 • המ 4,178

150.76

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

20%

20


21 2ש 28ד

8,478
גל 8,308 • גי 7,969
פל 7,291 • המ 4,578

9,032
גל 8,851 • גי 8,490
פל 7,767 • המ 4,877

175.1

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

21%

21


22 2ש 40ד

9,790
גל 9,594 • גי 9,202
פל 8,419 • המ 5,286

10,534
גל 10,323 • גי 9,901
פל 9,059 • המ 5,688

203.24

2
גל  2 • גי  2
פל  1 • המ  1

22%

22


23 2ש 52ד

11,297
גל 11,071 • גי 10,619
פל 9,715 • המ 6,100

12,275
גל 12,029 • גי 11,538
פל 10,556 • המ 6,628

235.72

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

23%

23


24 3ש 5ד

13,030
גל 12,769 • גי 12,248
פל 11,205 • המ 7,036

13,355
גל 13,087 • גי 12,553
פל 11,485 • המ 7,211

263.85

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

24%

24


25 3ש 19ד

14,990
גל 14,690 • גי 14,090
פל 12,891 • המ 8,094

16,636
גל 16,303 • גי 15,637
פל 14,306 • המ 8,983

316.26

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

25%

25


26 3ש 33ד

17,317
גל 16,970 • גי 16,277
פל 14,892 • המ 9,351

19,354
גל 18,966 • גי 18,192
פל 16,644 • המ 10,451

366.71

3
גל  3 • גי  3
פל  2 • המ  2

26%

26


27 3ש 49ד

19,954
גל 19,554 • גי 18,756
פל 17,160 • המ 10,775

22,507
גל 22,056 • גי 21,156
פל 19,356 • המ 12,153

424.61

3
גל  3 • גי  3
פל  3 • המ  2

27%

27


28 4ש 5ד

22,986
גל 22,526 • גי 21,606
פל 19,767 • המ 12,412

26,163
גל 25,639 • גי 24,593
פל 22,500 • המ 14,128

491.49

4
גל  4 • גי  3
פל  3 • המ  2

28%

28


29 4ש 22ד

26,472
גל 25,942 • גי 24,883
פל 22,765 • המ 14,294

30,404
גל 29,795 • גי 28,579
פל 26,147 • המ 16,418

568.76

4
גל  4 • גי  4
פל  4 • המ  2

29%

29


30 4ש 41ד

30,484
גל 29,874 • גי 28,654
פל 26,216 • המ 16,461

35,325
גל 34,618 • גי 33,205
פל 30,379 • המ 19,075

658.09

5
גל  5 • גי  4
פל  4 • המ  3

30%

30


31 4ש 59ד

35,096
גל 34,394 • גי 32,990
פל 30,182 • המ 18,951

41,033
גל 40,212 • גי 38,571
פל 35,288 • המ 22,157

761.29

5
גל  5 • גי  5
פל  5 • המ  3

31%

31


32 5ש 21ד

40,398
גל 39,590 • גי 37,974
פל 34,742 • המ 21,814

47,652
גל 46,698 • גי 44,792
פל 40,980 • המ 25,732

880.5

6
גל  6 • גי  6
פל  5 • המ  4

32%

32
רמה משך השדרוג עלות עץ לשדרוג עלות שיש לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים רמת מחסן מינימלית לשדרוג !הפחתה רמה

הערה: רמה 32 הינה הרמה הגבוהה ביותר עבור נגריה, משרד האדריכל, אזור ניסויים בחומרי נפץ, משרד אופטיקאי ומרתף יין.


Advertisement