FANDOM


הערך נמצא בעריכה סימןקריאה
עורכי האיקיפדיה מעדכנים את הערך או מוסיפים לו מידע. נא להתאזר בסבלנות. בטיפול על ידי: Yuval132.
אזרח
אזרח
שימושים:
הכנסה של 3 זהב כל שעה / עבודה באתרי חציבה / הכשרה לכוהן / הכשרה למדען / גיוס לצבא

אזרחים הם האנשים אשר חיים בעיר שלך. יחדיו הם מהווים האוכלוסייה שלך. באפשרותך לראות את האוכלוסייה הנוכחית והמקסימלית בעיר שלך בתוך בניין העירייה וכן בסרגל הראשי בממשק המשתמש. האזרחים עובדים על מנת לייצר סחורות ומשלמים מסים בצורת זהבזהב קטן, כך שהם הלב של העיר. כל אזרח שווה לנקודה אחת בניקוד הכללי.

הכנסות והוצאות של זהב זהב קטן

  • אזרח חופשי מעלה את הכנסות העיר שלך ב-3 זהב זהב קטן לשעה.
  • אזרח עובד אינו משפיע על התקציב, אך אוסף משאבים.
  • כוהן אינו משפיע על התקציב, אך מעלה את רמת האמונה באי.
  • מדען מקטין את ההכנסות שלך ב-6 זהב זהב קטן לשעה, אך יוצר נקודות מחקר.

לפיכך, עיר שיש בה יותר תושבים תוכל להיות שימושית יותר ורווחית יותר.

תעסוקה

אזרחים יכולים להיות חופשיים או להיות מועסקים במנסרה, מכרה קריסטל, כרם, מחצבה ובור גופרית.

באופן בסיסי, אזרח יחיד יכול לייצר או עץ אחד או משאב יוקרה אחד בשעה. בשימוש בידיים עוזרות, כל משאב דורש פי 4 אזרחים עובדים, כך שצריך 4 אזרחים כדי לייצר עץ/משאב יוקרה אחד בשעה.

אזרחים יכולים בנוסף להיות מועסקים בצבא, כמרגלים במקום המחבוא או כמדענים באקדמיה. כל מרגל או מדען שקולים לאזרח יחיד, בעוד מספר האזרחים הדרושים ליחידה צבאית מופיע בפרטי היחידה, ליד הסמל אייקון אזרח.

כשהאזרחים מועסקים בתור מדענים, מרגלים, כוהנים או פועלים, הם תופסים מקום של אזרח בעירייה, לעומת זאת כשאזרח מתגייס לצבא הוא לא אזרח יותר, ולכן מקומו בעירייה יכול להיתפס.

לדוגמה, בעירייה עם 1000 אזרחים במקסימום, אם תשים 200 פועלים, יהיו רק 800 אזרחים חופשיים. לעומת זאת, אם תגייס 200 אזרחים לצבא, יהיו 800 אזרחים בעיר, אך יוכלו להגיע עוד 200 אזרחים דרך הצמיחה.

במידה והחייל יתפטר, הוא יחזור להיות אזרח. אם יותר חיילים יהפכו לאזרחים מאשר העירייה תוכל להחזיק, האזרחים "ייעלמו" והעירייה תגיע למספר המקסימלי של האנשים בה.

הקמת מושבה חדשה דורשת שליחת 40 אזרחים שיהוו אוכלוסייה ראשונית.

צמיחה

ערך מורחב: שביעות רצון

Happy
קצב הצמיחה נקבע על ידי שביעות הרצון בעיר. ככל שהשמחה גבוהה יותר, כך קצב הצמיחה גדול יותר. כל אזרח המצטרף לעיר מקטין מעט את קצב הצמיחה עד שקצב הצמיחה מגיע לאפס.

בית מרזח או מוזיאון בעיר יכולים להעלות את שביעות הרצון בעיר. קצב צמיחה גבוה מוביל למספר גבוה של אזרחים ומאפשר לך לאסוף יותר משאבים בשעה.
מספר האזרחים המקסימלי (ללא תלות בהאם הם עובדים או לא) מוגבל על ידי רמת בניין העירייה. בנוסף, באפשרותך להגדיל את גודל האוכלוסייה המקסימלי על ידי חקירת חפירת באר (מגדיל את גודל האוכלוסייה המקסימלי בבירה ב-50), אוטופיה (מגדילה את מספר האזרחים המקסימלי בבירה ב-200) ועתיד כלכלי (מגדיל את גודל האוכלוסייה המקסימלי ב-20 בכל הערים).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.