Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור[]

עם הטכנולוגיה הזו, יכולים המהנדסים שלנו לאטום ספינות דולפות. איטום בנמל היא משימה מסובכת, אבל נותנת לציי שלנו את ההזדמנות להתכונן לקרב בין שתי ההתקפות. מאפשר בניית אטמים במספנה (ספינות שרות).

ספינת השירות מספקת תמיכה לספינות שלך. מהנדסים מיומנים וצוללנים יכולים לתקן כמויות לא גדולות של נזק במבדוק כך שהיחידות תוכלנה לחזור מיד לשדה הקרב. בנוסף לכך, הן מספקות למלחים מזון ומים.


השפעה[]

מאפשר בניית ספינות שרות במספנה.