Ikariam Wiki
Advertisement
הערך מעודכן הערך מעודכן
יתכן כי הערך איים נבדק ע"י מפעיל האיקיפדיה נתנאל יהודה, שמונה מטעם צוות היצירתיות, ונמצא כמעודכן וכמכיל תוכן מהימן.


בכל אי יש שני סוגי מכרות, מנסרה- בה ניתן לחצוב עץ (עץ קטן.gif) ומכרה משאב יוקרה, בו ניתן לחצוב שיש(שיש קטן.gif),יין(יין קטן.gif), גופרית (גופרית קטן.gif) או קריסטל(קריסטל קטן.gif).

בכל אי יש פלא אחד.

בכל אי יש שישה עשר מקומות בניה לערים רגילות ומקום לעיר פרימיום אחת.

בכל אי יש אגורה אחת ומקום אחד לבניית מגדל הליוס.

פיזור המשאבים והפסלים באיים

בעולם של איקרים יש 5,351 איים (בכל שרת) בכל אי יש פלא אחד ומשאב יוקרה אחד והם מתחלקים בצורה הבאה:

חלוקת משאבים
משאב כמות איים באחוזים כמות איים
יין 25.86% 1384
שיש 26.37% 1411
קריסטל 23.57% 1261
גופרית 24.20% 1295
חלוקת פלאים
פלא כמות איים באחוזים כמות איים
הנפחיה של הפסטוס 6.63% 355
המטע המקודש של הדס 8.15% 436
הגנים של דמטר 7.44% 398
המקדש של אתנה 6.84% 366
המקדש של הרמס 18.01% 964
המעוז של ארס 16.88% 903
המקדש של פוסידון 18.00% 963
פסל ענק 18.05% 966

ערך מקביל ומקור באיקיפדיה האנגלית http://ikariam.wikia.com/wiki/Island