FANDOMתיאור עריכה

אחת היחידות הימיות המסוכנות בותר שתוכל לבנות היא ספינת ניגוח. יצירת מופת זו של תחכום הנדסי המחובר לחרטום הספינה ויכול לגרום נזקים אדירים לספינות אחרות.

מאפשר: בנייה של אייל קיטור במספנה.

השפעה עריכה

מאפשר בניית ספינות קיטור ניגוח במספנה.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.