Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור[]

אחת היחידות הימיות המסוכנות בותר שתוכל לבנות היא ספינת ניגוח. יצירת מופת זו של תחכום הנדסי המחובר לחרטום הספינה ויכול לגרום נזקים אדירים לספינות אחרות.

מאפשר: בנייה של אייל קיטור במספנה.

השפעה[]

מאפשר בניית ספינות קיטור ניגוח במספנה.Advertisement