Ikariam Wiki
Advertisement
הערך דורש תיקון הערך דורש תיקון
יתכן שהערך איל ברזל אינו מעודכן או מכיל מידע שגוי.
איל ברזל
ספינת אייל ברזל.png
ספינות
דרישות
מספנה שלב 1
עלות
250 250 עצים , 15 15 תחזוקה לשעה


תיאור

בעזרת איל הברזל, הספינה הזאת מסוגלת לשפד את כל מי שעומד בדרכה ולגרום לציים שלמים אבידות רציניות.

  • במהלך קרב ימי, ספינות איל-ברזל ממוקמות באגפים, ואם אין ספינות קו 1, אייל הברזל מתמקם בקו 1.
  • 10 ספינות איל-ברזל ימלאו משבצת אחת בשדה הקרב.

סטיסטיקות

 Hit points נקודות פגיעה  Armour שריון  גודל גודל  מחלקה מחלקה  מהירות מהירות גנרלים
154 9 3 ספינת קרב קלה 40 5
 אזרחים עלות  עצים עלות  גופרית עלות  תחזוקה לשעה תחזוקה בנייה  זמן בנייה שלב מספנהמספנה
3 250 0 15 40 דקות 1


נשקים

סוג נשק נזק דיוק תחמושת
נשק לטווח קרוב - נשק לטווח קרוב קשת איל 72 80% -


שיפורים

לאחר חקירת המצאה, באפשרותך לשדרג את הספינות שלך בבית-המלאכה:

  שיפור השפעה זהב קטן.gif קריסטל קטן.gif שעון קטן.gif רמת בית-מלאכה
ספינת אייל ברזל.png

ספינת איל-ברזל

חרב 1.gif איל ברונזה נזק + 2 (+2) 1,500 1,000 שעה 1
חרב 2.gif איל ברזל נזק + 2 (+4) 4,500 3,000 שעתיים 2
חרב 3.gif איל פלדה נזק + 2 (+6) 9,000 6,000 3 שעות 3
מגן 1.gif ציפוי ברונזה שריון + 2 (+2) 750 500 שעה 1
מגן 2.gif ציפוי ברזל שריון + 2 (+4) 1,500 1,000 שעתיים 2
מגן 3.gif ציפוי פלדה שריון + 2 (+6) 6,000 4,000 3 שעות 3Advertisement