Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור

עבר זמן מאז שלמדנו איך להשתמש באוצרות מהאי לצרכים שלנו. עכשיו אנחנו צריכים לחנך את העובדים שלנו ולהציב בכל יער, מחצבה או כרם, כל בור גופרית או מכרה קריסטל מנהל חזק ומיומן. כך נאסוף עוד יותר משאבים והתרבות שלנו תהיה עשירה יותר מאי פעם!

השפעה

מאפשר בניית מבנים המגדילים את תפוקת המשאבים בעיר: בית היערן (עץ), יקב (יין), חרש אבן (שיש), נפח זכוכית (קריסטל) ומגדל האלכימאי (גופרית).



Advertisement