FANDOM


קבוצת המשתמשים או משתמש רשום הם קבוצה של משתמשים אשר נרשמו לאיקיפדיה.

הרשאות

למשתמש רשום מספר הרשאות:

 • דריסה מקומית של קבצים מאתר קובצי המדיה המשותף
 • דריסת קבצים קיימים
 • העברת דפי משתמש שאינם דפי משנה
 • העברת דפים
 • העברת דפים עם דפי המשנה שלהם
 • העלאת קבצים
 • יצירת דפי שיחה
 • יצירת דפי שיחה
 • סימון עריכות כמשניות
 • עקיפת חסימות אוטומטיות של נקודות יציאה ברשת
 • עריכת דפים (שלא בהגנה)
 • קריאת דפים
 • רענון זכרון המטמון של האתר לדף מסוים ללא דף אישור
 • שימוש ב־API לשינוי דפים

משתמשים ותיקים

משתמשים ותיקים הם משתמשים הרשומים יותר מ3 ימים. למשתמשים ותיקים שתי יכולות נוספות:

 • ביצוע פעולות הדורשות פיתרון CAPTCHA ללא צורך בפיתרונו
 • עריכת דפים מוגנים חלקית

סולם דרגות

מעל משתמשים ותיקים ומשתמשים נמצאים מפעילי המערכת. מפעילי המערכת אחראיים על עריכה עליונה של האיקיפדיה, ביכולתם למגן ערכים ובכך לקבוע את סיום עריכתם, לבצע העברת אשכולות, לחסום משתמשים מעריכת האיקיפדיה ועוד. מפעילי המערכת היום הנם חברי צוות היצירתיות, שמטעמו מופעלת האיקיפדיה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.