FANDOM


מדי כמה שבועות ישנם אירועי אמברוסיה מיוחדים בהם ניתנות הנחות ובונוסים בעת שימוש\רכישת אמברוסיה\רכישת ספרטנים.

שם האירוע השפעה
רכישת מגדל הליוס הנחה של שליש ברכישת מגדל\י הליוס
כסף בחזרה מקבלים 10% מהאמברוסיה שהיה בה שימוש בזמן האירוע יום אחריו.
ספרטנים אפשרות לרכוש ספרטנים (חבילה שעולה 89 אמברוסיה = 300 ספרטנים)
תרומה למחצבות היוקרה אפשרות לתרום אמברוסיה למכרות
מנורת שמן הנחה של 20% ברכישת מנורת שמן
שעת האושר בונוס של 20% על רכישת אמברוסיה
ספינות מסחר פיקנטיות הנחה של שליש ברכישת ספינות מסחר פיניקית
החלף שרת! הנחה של 25% על מעבר שרת (מעבר שרת יעלה 600 אמברוסיה)

כמובן שיש אירועים שכיחים יותר ופחות, האירוע הכי פחות שכיח הוא רכישת ספרטנים (קורה 1-2 פעמים בשנה) והאירוע הכי שכיח הוא שעת האושר(2-3 פעמים בחודשיים).

האירוע "החלף שרת" קרה רק פעם אחת.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.