Ikariam Wiki
Advertisement
אנטומיה
מדע.jpg
מדע
נקודות מחקר
14,952 מחקר קטן.gif
ניקוד מדענים
299.04
דרישות
החלפת תרבות (מדע)
מאפשר
אופטיקה (מדע)


תיאור

למדנו הרבה על גוף האדם! עכשיו אנחנו יכולים לשלוח רופאים לשדה הקרב כדי לטפל בפצועים ולהעמיד אותם על הרגלים במהירות. כמובן שהם יודעים להכין את התמיסות הנכונות וחלק מהרופאים אפילו מכירים איזה מתכון סודי לתמיסה שתעשה את הלוחמים שלנו אמיצים מתמיד!

השפעה

מאפשר אימון רופאים במגורי החיילים.Advertisement