FANDOM


צבא
כותרת המדריךהסבר קצר על הערך
אפשרויות הקרב היבשתי בזיזה, כיבוש ומה שביניהם
כותב המדריךמקור המדריך
המלך57 המלך57
ערכים קשורים
תוכן עניינים


בקרב יבשתי משתתפים חיילים בלבד. ספינות מכל סוג שהוא אינן משתתפות בקרב יבשתי.

סיום קרב יבשתי

קרב יבשתי יסתיים באחד מהמקרים הבאים:

  • כל החיילים של אחד הצדדים הושמדו / לאחד הצדדים נותרו רק יחידות אוויר ו/או ארטילריה.
  • אחד הצדדים נכנע.
  • המורל של צבא אחד הצדדים הגיע ל 0% ולכן הוא נסוג.

פעולות צבאיות יבשתיות בצד ההתקפה

בזיזה

כיבוש

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.