FANDOM


לוחמה ימית
כותרת המדריךהסבר קצר על הערך
אפשרויות הקרב הימי כל פעולות הצי הימי שניתן לבצע בעזרתו
כותב המדריךמקור המדריך
korel המדריך המלא לצי הימי
ערכים קשורים
תוכן ענייניםבקרבות הימיים משתתפות ספינות הקרב בלבד (ספינות מטען, על אף שיש להם נתונים של יחידות אינן משתתפות בקרב).

סיום קרב ימי

  • כל הספינות של אחד הצדדים הושמדו.
  • אחד הצדדים נכנע.
  • המורל של אחד הצדדים מגיע ל-0%.

פעולות צבאיות ימיות בצד ההתקפה

חסימת נמל הסגר ימי

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.