FANDOM


הערך נמצא בעריכה סימןקריאה
עורכי האיקיפדיה מעדכנים את הערך או מוסיפים לו מידע. נא להתאזר בסבלנות. בטיפול על ידי: נתנאל יהודה.
אקדמיה
אקדמיה
מחקר דרוש
ללא
משאבים דרושים
עץ קטן קריסטל קטן

האקדמיה היא מקום מלא ידע שמשלב בין המסורות העתיקות לטכנולוגיות חדשות. האנשים החכמים ביותר בעיר שלך מחכים להכנס! קח בחשבון שכל מדען זקוק למעבדה משלו שעולה כסף. ככל שהאקדמיה גדולה יותר כך אתה יכול להעסיק יותר מדענים בו זמנית.


האקדמיה זה אחד הבניינים החשובים ביותר בכל עיר. זה מקום למידה בעיר בירה או במושבות שלך. כל מדען נותן לך נקודת מחקר 1 לשעה אבל עולה לך 6 זהב בעזרת המושבות שלך,ככל שיהיה לך יותר אקדמיות ברמות יותר גבוהות ככה אתה תוכל ללמוד יותר מהר את הטכנולוגיות. מכאן שזה רעיון טוב מאד לבנות אקדמיה בכל מושבה שלך. אם יש לך אקדמיה ברמה גבוהה, אתה תצטרך יותר משאבים בשביל לעלות אותה רמות. אתה חוקר מהר יותר ככל שרמת האקדמיה שלך גבוהה יותר.

פרטי הרחבה

  • בטבלת השדרוגים הבאה, מופיעים עלויות הבנייה המלאות ללא כל הנחה.בנוסף, מופיעות עלויות הבנייה לאחר מחקרים מוזילי עלויות בניה: גלגלת (2% הנחה) - מסומן בקיצור גל, גיאומטריה (4% הנחה נוספים, סך הכל 6% הנחה) - מסומן בקיצור גי ופלס בנאים (8% הנחה נוספים, סך הכל 14%) - מסומן בקיצור פל.
  • בטבלה מופיעה גם הפחתה מקסימלית, המסומנת בקיצור המ. הפחתה זו מתייחסת להנחה בגין מבנים מפחיתי עלויות. ההפחתה המקסימלית מחושבת לפי 32% הנחה (ההנחה המתקבלת מרמה 32, הרמה המקסימלית למבנים אלו) ובנוסף להנחה של פלס הבנאים - סך הכל 46% הנחה.
רמה שעון קטן עץ קטן קריסטל קטן מדליה1 מחסן קטן מדעניםרמה
1 25שנ

64
גל 62 • גי 60
פל 55 • המ 34

-

0.64

0

81
2 22ד 34שנ

68
גל 66 • גי 63
פל 58 • המ 36

-

0.68

0

122
3 29ד 28שנ

115
גל 112 • גי 108
פל 98 • המ 62

-

1.15

0

163
4 37ד 46שנ

263
גל 257 • גי 247
פל 226 • המ 142

-

2.63

0

224
5 47ד 43שנ

382
גל 374 • גי 359
פל 328 • המ 206

225
גל 220 • גי 211
פל 193 • המ 121

6.07

0

285
6 59ד 40שנ

626
גל 613 • גי 588
פל 538 • המ 338

428
גל 419 • גי 402
פל 368 • המ 231

10.54

0

356
7 1ש 14ד

982
גל 962 • גי 923
פל 844 • המ 530

744
גל 729 • גי 699
פל 639 • המ 401

17.26

0

437
8 1ש 31ד 12שנ

1,330
גל 1,303 • גי 1,250
פל 1,143 • המ 718

1,089
גל 1,067 • גי 1,023
פל 936 • המ 588

24.19

0

518
9 1ש 51ד 50שנ

2,004
גל 1,963 • גי 1,883
פל 1,723 • המ 1,082

1,748
גל 1,713 • גי 1,643
פל 1,503 • המ 943

37.52

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

609
10 2ש 16ד 36שנ

2,665
גל 2,611 • גי 2,505
פל 2,291 • המ 1,439

2,454
גל 2,404 • גי 2,306
פל 2,110 • המ 1,325

51.19

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

6910
רמה שעון קטן עץ קטן קריסטל קטן מדליה1 מחסן קטן מדעניםרמה

למידע נוסף, ראו מחקריםCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.