Ikariam Wiki
Advertisement
ארמון
ארמון.png
מחקר דרוש
הרחבה
משאבים דרושים
עץ קטן.gif   שיש קטן.gif   קריסטל קטן.gif   גופרית קטן.gif   יין קטן.gif

הארמון הוא מקום מצויין כדי להנהיג את האימפריה שלך לעתיד! הוא גם מאפשר לך נוף מרהיב לעבר הים. כל הרחבה של הארמון מאפשרת לך להקים מושבה חדשה.

הערה: אם אתה משנה את הבירה שלך בעזרת הפיכת מגורי מושל לארמון, הארמון בבירה הישנה שלך נהרס לגמרי!

הארמון הוא בניין חשוב ביותר במשחק, בעזרתו הינך יכול לבנות מספר מושבות ולהתפתח. אופציה אשר נבחרת על ידי רוב השחקנים. בשביל עוד מידע, ראה התיישבות

בנוסף כל רמה של הארמון מאפשרת לך לכבוש עיר נוספת.ניתן לכבוש ערים לפי רמת הארמון.

פרטי הרחבה

  • בטבלת השדרוגים הבאה, מופיעים עלויות הבנייה המלאות ללא כל הנחה.בנוסף, מופיעות עלויות הבנייה לאחר מחקרים מוזילי עלויות בניה: גלגלת (2% הנחה) - מסומן בקיצור גל, גיאומטריה (4% הנחה נוספים, סך הכל 6% הנחה) - מסומן בקיצור גי ופלס בנאים (8% הנחה נוספים, סך הכל 14%) - מסומן בקיצור פל.
  • בטבלה מופיעה גם הפחתה מקסימלית, המסומנת בקיצור המ. הפחתה זו מתייחסת להנחה בגין מבנים מפחיתי עלויות. ההפחתה המקסימלית מחושבת לפי 32% הנחה (ההנחה המתקבלת מרמה 32, הרמה המקסימלית למבנים אלו) ובנוסף להנחה של פלס הבנאים - סך הכל 46% הנחה.
רמה עץ דרוש לבנייה יין דרוש לבנייה שיש דרוש לבנייה קריסטל דרוש לבנייה גופרית דרושה לבנייה זמן לשדרוג מאפשר ניקוד בונים מוסמכים
1


712
גל 697 • גי 669
פל 612 • המ 384

- - - - 4ש 28ד בירה + מושבה אחת 7.12
2


5,824
גל 5,707 • גי 5,474
פל 5,008 • המ 3,144

-

1,434
גל 1,405 • גי 1,347
פל 1,233 • המ 774

- - 6ש 16ד בירה + 2 מושבות 72.58
3


16,048
גל 15,727 • גי 15,085
פל 13,801 • המ 8,665

-

4,546
גל 4,455 • גי 4,273
פל 3,909 • המ 2,454

-

3,089
גל 3,027 • גי 2,903
פל 2,656 • המ 1,668

8ש 46ד בירה + 3 מושבות 473.66
4


36,496
גל 35,766 • גי 34,306
פל 31,386 • המ 19,707

10,898
גל 10,680 • גי 10,244
פל 9,372 • המ 5,884

10,770
גל 10,554 • גי 10,123
פל 9,262 • המ 5,815

-

10,301
גל 10,094 • גי 9,682
פל 8,858 • המ 5,562

12ש 17ד בירה + 4 מושבות 684.65
5


77,392
גל 75,844 • גי 72,748
פל 66,557 • המ 41,791

22,110
גל 21,667 • גי 20,783
פל 19,014 • המ 11,939

23,218
גל 22,753 • גי 21,824
פל 19,967 • המ 12,537

21,188
גל 20,764 • גי 19,916
פל 18,221 • המ 11,441

24,725
גל 24,230 • גי 23,241
פל 21,263 • המ 13,351

17ש 12ד בירה + 5 מושבות 1,686.33
6


159,184
גל 156,000 • גי 149,632
פל 136,898 • המ 85,959

44,534
גל 43,643 • גי 41,861
פל 38,299 • המ 24,048

48,114
גל 47,151 • גי 45,227
פל 41,378 • המ 25,981

42,400
גל 41,552 • גי 39,856
פל 36,464 • המ 22,896

53,573
גל 52,501 • גי 50,358
פל 46,072 • המ 28,929

1י 5ד בירה + 6 מושבות 6,956.1
7


322,768
גל 316,312 • גי 303,401
פל 277,580 • המ 174,294

89,382
גל 87,594 • גי 84,019
פל 76,868 • המ 48,266

97,906
גל 95,947 • גי 92,031
פל 84,199 • המ 52,869

84,824
גל 83,127 • גי 79,734
פל 72,948 • המ 45,804

111,269
גל 109,043 • גי 104,592
פל 95,691 • המ 60,085

1 ימים 9 שעות בירה + 7 מושבות 36,061.49
8


649,936
גל 636,937 • גי 610,939
פל 558,944 • המ 350,965

179,078
גל 175,496 • גי 168,333
פל 154,007 • המ 96,702

197,490
גל 193,540 • גי 185,640
פל 169,841 • המ 106,644

169,672
גל 166,278 • גי 159,491
פל 145,917 • המ 91,622

226,661
גל 222,127 • גי 213,061
פל 194,928 • המ 122,396

1י 23ש בירה + 8 מושבות 14,228.37
9


1,304,272
גל 1,278,186 • גי 1,226,015
פל 1,121,673 • המ 704,306

358,470
גל 351,300 • גי 336,961
פל 308,284 • המ 193,573

396,658
גל 388,724 • גי 372,858
פל 341,125 • המ 214,195

339,368
גל 332,580 • גי 319,005
פל 291,856 • המ 183,258

457,445
גל 448,296 • גי 429,998
פל 393,402 • המ 247,020

2י 18ש בירה + 9 מושבות 28,562.14
10


2,612,944
גל 2,560,685 • גי 2,456,167
פל 2,247,131 • המ 1,410,989

717,254
גל 702,908 • גי 674,218
פל 616,838 • המ 387,317

794,994
גל 779,094 • גי 747,294
פל 683,694 • המ 429,296

678,760
גל 665,184 • גי 638,034
פל 583,733 • המ 366,530

919,013
גל 900,632 • גי 863,872
פל 790,351 • המ 496,267

3י 20ש בירה + 10 מושבות 57,229.65
11


4,743,517
גל 4,648,646 • גי 4,458,905
פל 4,079,424 • המ 2,561,499

1,434,821
גל 1,406,124 • גי 1,348,731
פל 1,233,946 • המ 774,803

1,591,666
גל 1,559,832 • גי 1,496,166
פל 1,368,832 • המ 859,499

1,357,543
גל 1,330,392 • גי 1,276,090
פל 1,167,486 • המ 733,073

1,842,149
גל 1,805,306 • גי 1,731,620
פל 1,584,248 • המ 994,760

3י 20ש בירה + 11 מושבות 109,696.96
רמה עץ דרוש לבנייה יין דרוש לבנייה שיש דרוש לבנייה קריסטל דרוש לבנייה גופרית דרושה לבנייה זמן לשדרוג מאפשר ניקוד בונים מוסמכים

Advertisement