FANDOM


בגידות-עריכה

לפעמים אתם מצטרפים לברית ופתאום-בוגדים בכם ומעיפים אותכם מהברית וכול הזמן תוקפים אותכם.

על מנת להתמודד עם זה יש לבצע הדברים הבאים:

  1. תתעלמו מההודעות שלהם
  2. אל תתקיפו אותם
  3. אל תגלו לאף אחד 
  4. ואם הם מתקיפים אותכם תחכו לרגע שבו השעון מראה לכם דקה להגעת הצי/היחידות ואז תיכנסו לכפתור למעלה ותבחרו בפונקציה אפשרויות ותתרדו קצת ותלחצו על מצב חופשה ואפילו שיומיים לא תוכלו להיתחבר זה יעזור וזה מבטל את ההתקפות מהרגע שלחצתם על מצב חופשה ואישרתם עד לרגע שאתם מיתחברים בסוף היומיים ומעלה.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.