Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור

עכשיו בארמון שלנו יש יותר מדפים, תיבות ומגירות ואפילו יותר ערימות של רישומים וטפסים ופקידים שמבינים את כל זה. סוף סוף אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לבנות ולנהל עוד מבנה בערים שלנו!

השפעה

מאפשר שטח בנייה נוסף בכל עיר.Advertisement