Ikariam Wiki
Advertisement
בית היערן
בית היערן.png
מחקר דרוש
{{{תנאי}}}
משאבים דרושים
עץ קטן.gif   שיש קטן.gif

חוטב עצים טוב יכול לכרות אפילו את העצים הגדולים ביותר. אבל ידוע שכדי שהיער יתמלא בעצים חדשים חייבים לשתול אותם, כך שנוכל להשתמש בעצים הטובים ביותר כדי לבנות את הבתים שלנו. היצור במנסרה גדל ב2% על כל רמה נוספת של הבניין.

עלויות הבנייה

פרטי הרחבה

  • בטבלת השדרוגים הבאה, מופיעים עלויות הבנייה המלאות ללא כל הנחה.בנוסף, מופיעות עלויות הבנייה לאחר מחקרים מוזילי עלויות בניה: גלגלת (2% הנחה) - מסומן בקיצור גל, גיאומטריה (4% הנחה נוספים, סך הכל 6% הנחה) - מסומן בקיצור גי ופלס בנאים (8% הנחה נוספים, סך הכל 14%) - מסומן בקיצור פל.
  • בטבלה מופיעה גם הפחתה מקסימלית, המסומנת בקיצור המ. הפחתה זו מתייחסת להנחה בגין מבנים מפחיתי עלויות. ההפחתה המקסימלית מחושבת לפי 32% הנחה (ההנחה המתקבלת מרמה 32, הרמה המקסימלית למבנים אלו) ובנוסף להנחה של פלס הבנאים - סך הכל 46% הנחה.
רמה משך השדרוג עלות עץ לשדרוג עלות שיש לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים רמת מחסן מינימלית לשדרוג !בונוס רמה
1 18ד

250
גל 245 • גי 235
פל 215 • המ 135

-

2.5

0

2%

1
2 30ד

430
גל 421 • גי 404
פל 369 • המ 232

104
גל 101 • גי 97
פל 89 • המ 56

5.34

0

4%

2
3 43ד 12ש

664
גל 650 • גי 624
פל 571 • המ 358

237
גל 232 • גי 222
פל 203 • המ 127

9.01

0

6%

3
4 57ד 43ש

968
גל 948 • גי 909
פל 832 • המ 522

410
גל 401 • גי 385
פל 352 • המ 221

13.78

0

8%

4
5 1ש 13ד

1,364
גל 1,336 • גי 1,282
פל 1,173 • המ 736

635
גל 622 • גי 596
פל 546 • המ 342

19.99

0

10%

5
6 1ש 31ד

1,878
גל 1,840 • גי 1,765
פל 1,615 • המ 1,014

928
גל 909 • גי 872
פל 798 • המ 501

28.06

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

12%

6
7 1ש 50ד

2,546
גל 2,495 • גי 2,393
פל 2,189 • המ 1,374

1,309
גל 1,282 • גי 1,230
פל 1,125 • המ 706

38.55

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

14%

7
8 2ש 11ד

3,415
גל 3,346 • גי 3,210
פל 2,936 • המ 1,844

1,803
גל 1,766 • גי 1,694
פל 1,550 • המ 973

52.18

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

16%

8
9 2ש 35ד

4,554
גל 4,462 • גי 4,280
פל 3,916 • המ 2,459

2,446
גל 2,397 • גי 2,299
פל 2,103 • המ 1,320

70

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

18%

9
10 3ש 57ש

6,013
גל 5,892 • גי 5,652
פל 5,171 • המ 3,247

3,282
גל 3,216 • גי 3,085
פל 2,822 • המ 1,772

92.95

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

20%

10
11 3ש 29ד

7,922
גל 7,763 • גי 7,446
פל 6,812 • המ 4,277

4,348
גל 4,261 • גי 4,087
פל 3,739 • המ 2,347

122.7

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

22%

11
12 4ש 22ש

10,403
גל 10,194 • גי 9,778
פל 8,946 • המ 5,617

5,781
גל 5,665 • גי 5,434
פל 4,971 • המ 3,121

161.84

2
גל  2 • גי  2
פל  1 • המ  1

24%

12
13 4ש 34ד

13,629
גל 13,356 • גי 12,811
פל 11,720 • המ 7,359

7,617
גל 7,464 • גי 7,159
פל 6,550 • המ 4,113

212.46

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

26%

13
14 5ש 12ד

17,823
גל 17,466 • גי 16,753
פל 15,327 • המ 9,624

10,422
גל 10,213 • גי 9,796
פל 8,962 • המ 5,627

282.45

3
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  2

28%

14
15 5ש 53ד

23,274
גל 22,808 • גי 21,877
פל 20,015 • המ 12,567

13,108
גל 12,845 • גי 12,321
פל 11,272 • המ 7,078

363.82

3
גל  3 • גי  3
פל  3 • המ  2

30%

15
16 6ש 39ד

30,362
גל 29,754 • גי 28,540
פל 26,111 • המ 16,395

17,142
גל 16,799 • גי 16,113
פל 14,742 • המ 9,256

475.04

4
גל  4 • גי  4
פל  4 • המ  2

32%

16
17 7ש 29ד

39,574
גל 38,782 • גי 37,199
פל 34,033 • המ 21,369

22,386
גל 21,938 • גי 21,042
פל 19,251 • המ 12,088

619.6

5
גל  5 • גי  5
פל  5 • המ  3

34%

17
18 8ש 24ד

51,552
גל 50,520 • גי 48,458
פל 44,334 • המ 27,838

29,204
גל 28,619 • גי 27,451
פל 25,115 • המ 15,770

807.56

7
גל  7 • גי  6
פל  6 • המ  4

36%

18
19 9ש 25ד

67,123
גל 65,780 • גי 63,095
פל 57,725 • המ 36,246

38,068
גל 37,306 • גי 35,783
פל 32,738 • המ 20,556

1,051.91

9
גל  9 • גי  8
פל  8 • המ  5

38%

19
20 10ש 34ד

87,363
גל 85,615 • גי 82,121
פל 75,132 • המ 47,176

49,589
גל 48,597 • גי 46,613
פל 42,646 • המ 26,778

1,369.52

11
גל  11 • גי  11
פל  10 • המ  6

40%

20
21 11ש 45ד

113,680
גל 111,406 • גי 106,859
פל 97,764 • המ 61,387

64,569
גל 63,277 • גי 60,694
פל 55,529 • המ 34,867

1,782.49

15
גל  14 • גי  14
פל  13 • המ  8

42%

21
22 13ש 6ד

160,157
גל 156,953 • גי 150,547
פל 137,735 • המ 86,484

91,013
גל 89,192 • גי 85,552
פל 78,271 • המ 49,147

2,511.7

20
גל  20 • גי  19
פל  18 • המ  11

44%

22
23 14ש 34ד

192,360
גל 188,512 • גי 180,818
פל 165,429 • המ 103,874

109,337
גל 107,150 • גי 102,776
פל 94,029 • המ 59,041

3,016.97

24
גל  24 • גי  23
פל  21 • המ  13

46%

23
24 16ש 12ד

250,173
גל 245,169 • גי 235,162
פל 215,148 • המ 135,093

142,266
גל 139,420 • גי 133,730
פל 122,348 • המ 76,823

3,924.39

32
גל  31 • גי  30
פל  27 • המ  17

48%

24
25 17ש 59ד

325,330
גל 318,823 • גי 305,810
פל 279,783 • המ 175,678

185,046
גל 181,345 • גי 173,943
פל 159,139 • המ 99,924

5,103.76

41
גל  40 • גי  39
פל  35 • המ  22

50%

25
26 19ש 58ד

423,034
גל 414,573 • גי 397,651
פל 363,809 • המ 228,438

240,663
גל 235,849 • גי 226,223
פל 206,970 • המ 129,958

6,636.97

53
גל  52 • גי  50
פל  46 • המ  29

52%

26
27 22ש 8ד

550,049
גל 539,048 • גי 517,046
פל 473,042 • המ 297,026

312,965
גל 306,705 • גי 294,187
פל 269,149 • המ 169,001

8,630.14

69
גל  68 • גי  65
פל  59 • המ  37

54%

27
28 1י 31ד

715,169
גל 700,865 • גי 672,258
פל 615,045 • המ 386,191

406,956
גל 398,816 • גי 382,538
פל 349,982 • המ 219,756

11,221.25

90
גל  88 • גי  84
פל  77 • המ  49

56%

28
29 1י 3ש 8ד

929,826
גל 911,229 • גי 874,036
פל 799,650 • המ 502,106

529,144
גל 518,561 • גי 497,395
פל 455,063 • המ 285,737

14,589.7

117
גל  114 • גי  110
פל  100 • המ  63

58%

29
30 1י 6ש 1ד

1,208,878
גל 1,184,700 • גי 1,136,345
פל 1,039,635 • המ 652,794

687,989
גל 674,229 • גי 646,709
פל 591,670 • המ 371,514

18,968.67

151
גל  148 • גי  142
פל  130 • המ  82

60%

30
31 1י 9ש 11ד

1,571,647
גל 1,540,214 • גי 1,477,348
פל 1,351,616 • המ 848,689

894,489
גל 876,599 • גי 840,819
פל 769,260 • המ 483,024

24,661.36

197
גל  193 • גי  185
פל  169 • המ  106

62%

31
32 1י 12ש 41ד

2,043,246
גל 2,002,381 • גי 1,920,651
פל 1,757,191 • המ 1,103,352

1,162,937
גל 1,139,678 • גי 1,093,160
פל 1,000,125 • המ 627,985

32,061.83

256
גל  251 • גי  240
פל  220 • המ  138

64%

32
רמה משך השדרוג עלות עץ לשדרוג עלות שיש לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים רמת מחסן מינימלית לשדרוג !בונוס רמה

Advertisement