FANDOMשלום לכם... שמתי לב שערך הבית מלאכה הישראלי פשוט עלוב , לעומת האמריקאי שהוא מלא פרטים ויפה ולכן - החלטתי לתרגם קצת בשבילכם... אז הנה התרגום שלי: (לקח לי הרבה שעות להכין את זה כדי שיהיה לכם אז בבקשה תכבדו - נא לא לערוך/להעתיק/לשנות)תודה.

האנשים המוכשרים ביותר בעיר שלנו עובדים בבית המלאכה. הם משפרים את ציוד הכוחות וספינות הקרב שלנו עם ההמצאות הכי חדשות. מי יתן והם יהפכו לטובים וחזקים יותר! כל שלב של המבנה מאפשר יותר שדרוגים עבור החיילים והספינות.

בית מלאכה מאפשר לך לשדרג את החיילים שלך ואת הספינות שלך (ספינות וחיילים משודרגים שווים כמעט פי 2 מצבא לא משודרג!!!) למעט ספינות סחר, רופאים וטבחים.

תמורת קריסטלים וזהב, לכל יחידה יש שלושה שדרוגי תקיפה ושלושה לשריון

◾השידרוגים משפיעים על היחידות שבכל הערים שלך

◾השידרוגים יישמרו גם אם תהרוס את בית המלאכה

◾שלב 23 מספיק כדי לשדרג את כל היחידות , ושלב 28 מספיק לכל הספינות. (שלבים 26/27/28 הם רק לנושאת מפציצים)

◾ בית המלאכה חשוב מאוד!!!

◾ ישנם יחידות התחלתיות שבשלב מתקדם אין בהם צורך ולכן לא מומלץ לשדרג אותם בבית המלאכה , כגון : נושא חנית , קלע וקשת. אמנם אייל ברזל לא יכול לפרק חומה רמה 10, אך בקרבות מול פלנקסים ומפציצים חשוב להלחם עם איילי ברזל, מאחר שאיילי ברזל סופגים את הנזק של המפציצים וגורמים כמעט לאותו נזק לשורה הראשונה, כמו מרגמות, לכן כן חשוב לשפר אותם בבית המלאכה.


בבית המלאכה ניתן לשדרג את היחידות כך שיהיה להם יותר נזק ושריון...

שדרוג מקסימלי מגיע ל-3 נקודות בונוס (לספינות +6) בנזק/שריון.

שדרוג ברונזה - מוסיף +1 (לספינות +2) לנזק/שריון של היחידה

שדרוג כסף - מוסיף +1 (לספינות +2) לנזק/שריון של היחידה (סה"כ יהיה +2)-(לספינות +4)

שדרוג זהב - מוסיף +1 (לספינות +2) לנזק/שריון של היחידה (סה"כ יהיה +3)-(לספינות +6)

ניתן לראות איזה סוג שדרוג זה בעזרת ציור של חרב/מגן בצבעים הנ"ל ליד השדרוגים...


שדרוגים ועלויותיהם ליחידות השונותעריכה

יחידות יבשתיות :


Slinger
קלע
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - כדורי ברונזה נזק +1 750 500 1h 1
Sword-icon2 - כדורי ברזל נזק +2 1,500 1,000 2h 2
Sword-icon1 - כדורי פלדה נזק +3 3,000 2,000 3h 3
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - בגד עור שריון +1 750 500 1h 1
Shield-icon2 - בגד עור מעובד שריון +2 1,500 1,000 2h 2
Shield-icon1 - בגד עור משוריין שריון +3 3,000 2,000 3h 3נושא חנית
נושא חנית
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - חרב ברונזה נזק +1 1,500 1,000 1h 1
Sword-icon2 - חרב ברזל נזק +2 4,500 3,000 2h 2
Sword-icon1 - חרב פלדה נזק +3 12,000 8,000 3h 3
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - בגד עור שריון +1 750 500 1h 1
Shield-icon2 - בגד עור מעובד שריון +2 1,500 1,000 2h 2
Shield-icon1 - בגד עור משוריין שריון +3 6,000 4,000 3h 3נושא חרב
נושא חרב
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - חרב ברונזה נזק +1 1,500 1,000 1h 2
Sword-icon2 - חרב ברזל נזק +2 4,500 3,000 2h 3
Sword-icon1 - חרב פלדה נזק +3 12,000 8,000 3h 4
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - קסדת ברונזה שריון +1 750 500 1h 2
Shield-icon2 - קסדת ברזל שריון +2 1,500 1,000 2h 3
Shield-icon1 - קסדת פלדה שריון +3 6,000 4,000 3h 4פלנקס
פלנקס
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - חנית ברונזה נזק +1 1,500 1,000 1h 4
Sword-icon2 - חנית ברזל נזק +2 3,000 2,000 2h 5
Sword-icon1 - חנית פלדה נזק +3 6,000 4,000 3h 6
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - מגן ברונזה שריון +1 3,000 2,000 1h 4
Shield-icon2 - מגן ברזל שריון +2 7,500 6,000 2h 5
Shield-icon1 - מגן פלדה שריון +3 18,000 12,000 3h 6
קשת
קשת
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - חיצי ברזל נזק +1 2,250 1,500 1h 7
Sword-icon2 - חיצי פלדה נזק +2 7,500 5,000 2h 8
Sword-icon1 - חיצי אש נזק +3 21,000 14,000 3h 9
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - לבוש עור שריון +1 750 500 1h 7
Shield-icon2 - לבוש עור מעובד שריון +2 1,500 1,000 2h 8
Shield-icon1 - לבוש עור משוריין שריון +3 3,000 2,000 3h 9
איל-ברזל
איל ברזל
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - ראש ברונזה נזק +1 1,500 1,000 1h 8
Sword-icon2 - ראש ברזל נזק +2 3,000 2,000 2h 9
Sword-icon1 - ראש פלדה נזק +3 6,000 4,000 3h 10
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - גג ברונזה שריון +1 6,000 4,000 1h 8
Shield-icon2 - גג ברזל שריון +2 15,000 10,000 2h 9
Shield-icon1 - גג פלדה שריון +3 36,000 24,000 3h 10
קטפולטה
קטפולטה
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - טיל אש נזק +1 1,500 1,000 1h 10
Sword-icon2 - טיל אש-הגהינום נזק +2 3,000 2,000 2h 11
Sword-icon1 - טיל תופת נזק +3 6,000 4,000 3h 12
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - ציפוי ברונזה שריון +1 3,000 2,000 1h 10
Shield-icon2 - ציפוי ברזל שריון +2 9,000 6,000 2h 11
Shield-icon1 - ציפוי פלדה שריון +3 24,000 16,000 3h 12
רובאי
רובאי
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - רובה ברונזה נזק +1 3,600 2,500 1h 10
Sword-icon2 - רובה ברזל נזק +2 12,000 8,000 2h 11
Sword-icon1 - רובה פלדה נזק +3 33,000 22,000 3h 12
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - לבוש עור שריון +1 1,500 1,000 1h 10
Shield-icon2 - לבוש עור מעובד שריון +2 3,000 2,000 2h 11
Shield-icon1 - לבוש עור משוריין שריון +3 6,000 4,000 3h 12
גירוקופטר
ג'יירוקופטר
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - קשת ארוכת טווח נזק +1 3,000 2,000 1h 14
Sword-icon2 - קשת כפולה נזק +2 7,500 5,000 2h 15
Sword-icon1 - קשת מהירה נזק +3 18,000 12,000 3h 16
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - ציפוי ברונזה שריון +1 2,250 1,500 1h 14
Shield-icon2 - ציפוי ברזל שריון +2 7,500 5,000 2h 15
Shield-icon1 - ציפוי פלדה שריון +3 15,000 10,000 3h 16
ענק קיטור
ענק קיטור
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - אגרוף ברונזה נזק +1 6,000 4,000 1h 16
Sword-icon2 - אגרוף ברזל נזק +2 15,000 10,000 2h 17
Sword-icon1 - אגרוף פלדה נזק +3 36,000 24,000 3h 18
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - ציפוי ברונזה שריון +1 6,000 4,000 1h 16
Shield-icon2 - ציפוי ברזל שריון +2 15,000 10,000 2h 17
Shield-icon1 - ציפוי פלדה שריון +3 36,000 24,000 3h 18
מרגמה
מרגמה
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - רימון רעם נזק +1 11,250 7,500 1h 18
Sword-icon2 - רימון רעם משודרג נזק +2 27,000 18,000 2h 19
Sword-icon1 - רימון יום הדין נזק +3 63,000 42,000 3h 20
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - ציפוי ברונזה שריון +1 7,500 5,000 1h 18
Shield-icon2 - ציפוי ברזל שריון +2 18,000 12,000 2h 19
Shield-icon1 - ציפוי פלדה שריון +3 42,000 28,000 3h 20
מפציץ
מפציץ
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - פצצת אש נזק +1 16,500 11,000 1h 21
Sword-icon2 - פצצת אש הגהינום נזק +2 42,000 28,000 2h 22
Sword-icon1 - פצצת תופת נזק +3 102,000 68,000 3h 23
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - סל עור שריון +1 4,500 3,000 1h 21
Shield-icon2 - סל עור מחוזק שריון +2 12,000 8,000 2h 22
Shield-icon1 - סל עור משוריין שריון +3 30,000 20,000 3h 23יחידות ימיות :


בספינות משום מה התמונות לא עבדו... מי שיכול לסדר שיסדר , אבל רק מי שיכול באמת... לא להרוס סתם... תודה D:

Ship rocketship r 120x100


ספינת טילים

התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - פצצת אש נזק +2 12,000 8,000 1h 16
Sword-icon2 - פצצת אש הגהינום נזק +4 25,000 20,000 2h 17
Sword-icon1 - פצצת תופת נזק +6 60,000 40,000 3h 18
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - סל עור שריון +2 6,000 4,000 1h 16
Shield-icon2 - סל עור מחוזק שריון +4 15,000 10,000 2h 17
Shield-icon1 - סל עור משוריין שריון +6 32,000 20,000 3h 18
ספינת אייל ברזל

ספינת איל ברזל
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - איל ברונזה נזק +2 1,500 1,000 1h 1
Sword-icon2 - איל ברזל נזק +4 4,500 3,000 2h 2
Sword-icon1 - איל פלדה נזק +6 9,000 6,000 3h 3
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - ציפוי ברונזה שריון +2 750 500 1h 1
Shield-icon2 - ציפוי ברזל שריון +4 1,500 1,000 2h 2
Shield-icon1 - ציפוי פלדה שריון +6 6,000 4,000 3h 3
קשת ענק

בליסטרה

התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - בליסטרה נזק +2 750 500 1h 3
Sword-icon2 - בליסטרה כפולה נזק +4 3,000 2,000 2h 4
Sword-icon1 - בליסטרה מהירה נזק +6 6,000 4,000 3h 5
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - ציפוי ברונזה שריון +2 2,250 1,500 1h 3
Shield-icon2 - ציפוי ברזל שריון +4 4,500 3,000 2h 4
Shield-icon1 - ציפוי פלדה שריון +6 12,000 8,000 3h 5
100X120

להביור

התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - קנה אש נזק +2 3,750 2,500 1h 9
Sword-icon2 - קנה אש הגהינום נזק +4 9,000 6,000 2h 10
Sword-icon1 - קנה תופת נזק +6 21,000 14,000 3h 11
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - ציפוי ברונזה שריון +2 2,250 1,500 1h 9
Shield-icon2 - ציפוי ברזל שריון +4 4,500 3,000 2h 10
Shield-icon1 - ציפוי פלדה שריון +6 12,000 8,000 3h 11
ספינת בליסטרה

ספינת קטפולטה

התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - טיל אש נזק +2 2,250 21500 1h 12
Sword-icon2 - טיל אש הגהינום נזק +4 4,000 6,000 2h 13
Sword-icon1 - טיל תופת נזק +6 15,000 10,000 3h 14
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - מחידה בודדת שריון +2 3,750 2,500 1h 12
Shield-icon2 - מחיצה כפולה שריון +4 9,000 6,000 2h 13
Shield-icon1 - מחיצה משולשת שריון +6 21,000 14,000 3h 14
ספינת מרוץ ממונעת1.gif
ספינת מירוץ ממונעת
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - איל ברונזה נזק +2 14,000 10,000 1h 18
Sword-icon2 - איל ברזל נזק +4 30,000 24,000 2h 19
Sword-icon1 - איל פלדה נזק +6 60,000 50,000 3h 20
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - ציפוי ברונזה שריון +2 16,000 12,000 1h 18
Shield-icon2 - ציפוי ברזל שריון +4 44,000 28,000 2h 19
Shield-icon1 - ציפוי פלדה שריון +6 72,000 60,000 3h 20
140px
ספינת מרגמה
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - רימון רעם נזק +2 4,500 3,000 1h 19
Sword-icon2 - רימון רעם גדול נזק +4 12,000 8,000 2h 20
Sword-icon1 - רימון יום הדין נזק +6 30,000 20,000 3h 21
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - מחיצה בודדת שריון +2 9,000 6,000 1h 19
Shield-icon2 - מחיצה כפולה שריון +4 24,000 16,000 2h 20
Shield-icon1 - מחיצה משולשת שריון +6 60,000 40,000 3h 21
140px
צוללת
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - טורפדו מתקתק נזק +2 13,500 9,000 1h 23
Sword-icon2 - טורפדו אוטומטי נזק +4 31,500 21,000 2h 24
Sword-icon1 - טורפדו מכני נזק +6 72,000 48,000 3h 25
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - מחיצה בודדת שריון +2 4,500 3,000 1h 23
Shield-icon2 - מחיצה כפולה שריון +4 12,000 8,000 2h 24
Shield-icon1 - מחיצה משולשת שריון +6 30,000 20,000 3h 25
140px
קיטור ניגוח
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - איל ברונזה נזק +2 8,500 6,000 1h 23
Sword-icon2 - איל ברזל נזק +4 19,500 15,000 2h 24
Sword-icon1 - איל פלדה נזק +6 45,000 35,000 3h 25
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - ציפוי ברונזה שריון +2 6,500 4,500 1h 23
Shield-icon2 - ציפוי ברזל שריון +4 15,000 12,000 2h 24
Shield-icon1 - ציפוי פלדה שריון +6 32,000 24,000 3h 25
נושאת מפציצים
נושאת מפציצים
התקפה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Sword-icon3 - פצצות אש נזק +2 32,000 18,000 1h 26
Sword-icon2 - פצצות אש הגיהנום נזק +4 72,000 40,000 2h 27
Sword-icon1 - פצצות תופת נזק +6 180,000 100,000 3h 28
הגנה השפעה  Gold small  Crystal small  Time small בית מלאכה  Minimum
Shield-icon3 - מחיצה בודדת שריון +2 6,000 15,000 1h 26
Shield-icon2 - מחיצה כפולה שריון +4 15,000 34,000 2h 27
Shield-icon1 - מחיצה משולשת שריון +6 28,000 60,000 3h 28


הערך נוצר ע"י הראל נא לא להעתיק הושקעו שעות רבות של תרגום ועבודה. תודה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.