Ikariam Wiki
Advertisementשלום לכם זה -The punisher-... שמתי לב שערך הבית מלאכה הישראלי פשוט עלוב , לעומת האמריקאי שהוא מלא פרטים ויפה ולכן - החלטתי לתרגם קצת בשבילכם... אז הנה התרגום שלי: (לקח לי הרבה שעות להכין את זה כדי שיהיה לכם אז בבקשה תכבדו - נא לא לערוך/להעתיק/לשנות)תודה.

האנשים המוכשרים ביותר בעיר שלנו עובדים בבית המלאכה. הם משפרים את ציוד הכוחות וספינות הקרב שלנו עם ההמצאות הכי חדשות. מי יתן והם יהפכו לטובים וחזקים יותר! כל שלב של המבנה מאפשר יותר שדרוגים עבור החיילים והספינות.

בית מלאכה מאפשר לך לשדרג את החיילים שלך ואת הספינות שלך (ספינות וחיילים משודרגים שווים כמעט פי 2 מצבא לא משודרג!!!) למעט ספינות סחר, רופאים וטבחים.

תמורת קריסטלים וזהב, לכל יחידה יש שלושה שדרוגי תקיפה ושלושה לשריון

◾השידרוגים משפיעים על היחידות שבכל הערים שלך

◾השידרוגים יישמרו גם אם תהרוס את בית המלאכה

◾שלב 23 מספיק כדי לשדרג את כל היחידות , ושלב 28 מספיק לכל הספינות. (שלבים 26/27/28 הם רק לנושאת מפציצים)

◾ בית המלאכה חשוב מאוד!!!

◾ ישנם יחידות התחלתיות שבשלב מתקדם אין בהם צורך ולכן לא מומלץ לשדרג אותם בבית המלאכה , כגון : נושא חנית , קלע וקשת. אמנם אייל ברזל לא יכול לפרק חומה רמה 10, אך בקרבות מול פלנקסים ומפציצים חשוב להלחם עם איילי ברזל, מאחר שאיילי ברזל סופגים את הנזק של המפציצים וגורמים כמעט לאותו נזק לשורה הראשונה, כמו מרגמות, לכן כן חשוב לשפר אותם בבית המלאכה.


בבית המלאכה ניתן לשדרג את היחידות כך שיהיה להם יותר נזק ושריון...

שדרוג מקסימלי מגיע ל-3 נקודות בונוס (לספינות +6) בנזק/שריון.

שדרוג ברונזה - מוסיף +1 (לספינות +2) לנזק/שריון של היחידה

שדרוג כסף - מוסיף +1 (לספינות +2) לנזק/שריון של היחידה (סה"כ יהיה +2)-(לספינות +4)

שדרוג זהב - מוסיף +1 (לספינות +2) לנזק/שריון של היחידה (סה"כ יהיה +3)-(לספינות +6)

ניתן לראות איזה סוג שדרוג זה בעזרת ציור של חרב/מגן בצבעים הנ"ל ליד השדרוגים...


שדרוגים ועלויותיהם ליחידות השונות[]

יחידות יבשתיות :


Slinger.png
קלע
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
כדורי ברונזה - כדורי ברונזה נזק +1 750 500 1h 1
כדורי ברזל - כדורי ברזל נזק +2 1,500 1,000 2h 2
כדורי פלדה - כדורי פלדה נזק +3 3,000 2,000 3h 3
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
בגד עור - בגד עור שריון +1 750 500 1h 1
בגד עור מעובד - בגד עור מעובד שריון +2 1,500 1,000 2h 2
בגד עור משוריין - בגד עור משוריין שריון +3 3,000 2,000 3h 3נושא חנית.png
נושא חנית
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
חרב ברונזה - חרב ברונזה נזק +1 1,500 1,000 1h 1
חרב ברזל - חרב ברזל נזק +2 4,500 3,000 2h 2
חרב פלדה - חרב פלדה נזק +3 12,000 8,000 3h 3
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
בגד עור - בגד עור שריון +1 750 500 1h 1
בגד עור מעובד - בגד עור מעובד שריון +2 1,500 1,000 2h 2
בגד עור משוריין - בגד עור משוריין שריון +3 6,000 4,000 3h 3נושא חרב.png
נושא חרב
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
חרב ברונזה - חרב ברונזה נזק +1 1,500 1,000 1h 2
חרב ברזל - חרב ברזל נזק +2 4,500 3,000 2h 3
חרב פלדה - חרב פלדה נזק +3 12,000 8,000 3h 4
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
קסדת ברונזה - קסדת ברונזה שריון +1 750 500 1h 2
קסדת ברזל - קסדת ברזל שריון +2 1,500 1,000 2h 3
קסדת פלדה - קסדת פלדה שריון +3 6,000 4,000 3h 4פלנקס.png
פלנקס
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
חנית ברונזה - חנית ברונזה נזק +1 1,500 1,000 1h 4
חנית ברזל - חנית ברזל נזק +2 3,000 2,000 2h 5
חנית פלדה - חנית פלדה נזק +3 6,000 4,000 3h 6
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
מגן ברונזה - מגן ברונזה שריון +1 3,000 2,000 1h 4
מגן ברזל - מגן ברזל שריון +2 7,500 6,000 2h 5
מגן פלדה - מגן פלדה שריון +3 18,000 12,000 3h 6
קשת.png
קשת
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
חיצי ברזל - חיצי ברזל נזק +1 2,250 1,500 1h 7
חיצי פלדה - חיצי פלדה נזק +2 7,500 5,000 2h 8
חיצי אש - חיצי אש נזק +3 21,000 14,000 3h 9
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
לבוש עור - לבוש עור שריון +1 750 500 1h 7
לבוש עור מעובד - לבוש עור מעובד שריון +2 1,500 1,000 2h 8
לבוש עור משוריין - לבוש עור משוריין שריון +3 3,000 2,000 3h 9
איל-ברזל.png
איל ברזל
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
ראש ברונזה - ראש ברונזה נזק +1 1,500 1,000 1h 8
ראש ברזל - ראש ברזל נזק +2 3,000 2,000 2h 9
ראש פלדה - ראש פלדה נזק +3 6,000 4,000 3h 10
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
גג ברונזה - גג ברונזה שריון +1 6,000 4,000 1h 8
גג ברזל - גג ברזל שריון +2 15,000 10,000 2h 9
גג פלדה - גג פלדה שריון +3 36,000 24,000 3h 10
קטפולטה.png
קטפולטה
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
טיל אש - טיל אש נזק +1 1,500 1,000 1h 10
טיל אש-הגהינום - טיל אש-הגהינום נזק +2 3,000 2,000 2h 11
טיל תופת - טיל תופת נזק +3 6,000 4,000 3h 12
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
ציפוי ברונזה - ציפוי ברונזה שריון +1 3,000 2,000 1h 10
ציפוי ברזל - ציפוי ברזל שריון +2 9,000 6,000 2h 11
ציפוי פלדה - ציפוי פלדה שריון +3 24,000 16,000 3h 12
רובאי.png
רובאי
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
רובה ברונזה - רובה ברונזה נזק +1 3,600 2,500 1h 10
רובה ברזל - רובה ברזל נזק +2 12,000 8,000 2h 11
רובה פלדה - רובה פלדה נזק +3 33,000 22,000 3h 12
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
לבוש עור - לבוש עור שריון +1 1,500 1,000 1h 10
לבוש עור מעובד - לבוש עור מעובד שריון +2 3,000 2,000 2h 11
לבוש עור משוריין - לבוש עור משוריין שריון +3 6,000 4,000 3h 12
גירוקופטר.png
ג'יירוקופטר
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
קשת ארוכת טווח - קשת ארוכת טווח נזק +1 3,000 2,000 1h 14
קשת כפולה - קשת כפולה נזק +2 7,500 5,000 2h 15
קשת מהירה - קשת מהירה נזק +3 18,000 12,000 3h 16
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
ציפוי ברונזה - ציפוי ברונזה שריון +1 2,250 1,500 1h 14
ציפוי ברזל - ציפוי ברזל שריון +2 7,500 5,000 2h 15
ציפוי פלדה - ציפוי פלדה שריון +3 15,000 10,000 3h 16
ענק קיטור.png
ענק קיטור
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
אגרוף ברונזה - אגרוף ברונזה נזק +1 6,000 4,000 1h 16
אגרוף ברזל - אגרוף ברזל נזק +2 15,000 10,000 2h 17
אגרוף פלדה - אגרוף פלדה נזק +3 36,000 24,000 3h 18
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
ציפוי ברונזה - ציפוי ברונזה שריון +1 6,000 4,000 1h 16
ציפוי ברזל - ציפוי ברזל שריון +2 15,000 10,000 2h 17
ציפוי פלדה - ציפוי פלדה שריון +3 36,000 24,000 3h 18
מרגמה.png
מרגמה
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
רימון רעם - רימון רעם נזק +1 11,250 7,500 1h 18
רימון רעם משודרג - רימון רעם משודרג נזק +2 27,000 18,000 2h 19
רימון יום הדין - רימון יום הדין נזק +3 63,000 42,000 3h 20
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
ציפוי ברונזה - ציפוי ברונזה שריון +1 7,500 5,000 1h 18
ציפוי ברזל - ציפוי ברזל שריון +2 18,000 12,000 2h 19
ציפוי פלדה - ציפוי פלדה שריון +3 42,000 28,000 3h 20
מפציץ.png
מפציץ
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
פצצת אש - פצצת אש נזק +1 16,500 11,000 1h 21
פצצת אש הגהינום - פצצת אש הגהינום נזק +2 42,000 28,000 2h 22
פצצת תופת - פצצת תופת נזק +3 102,000 68,000 3h 23
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
סל עור - סל עור שריון +1 4,500 3,000 1h 21
סל עור מחוזק - סל עור מחוזק שריון +2 12,000 8,000 2h 22
סל עור משוריין - סל עור משוריין שריון +3 30,000 20,000 3h 23יחידות ימיות :


בספינות משום מה התמונות לא עבדו... מי שיכול לסדר שיסדר , אבל רק מי שיכול באמת... לא להרוס סתם... תודה D:

Ship rocketship r 120x100.gif


ספינת טילים

התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
פצצת אש - פצצת אש נזק +2 12,000 8,000 1h 16
פצצת אש הגהינום - פצצת אש הגהינום נזק +4 25,000 20,000 2h 17
פצצת תופת - פצצת תופת נזק +6 60,000 40,000 3h 18
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
סל עור - סל עור שריון +2 6,000 4,000 1h 16
סל עור מחוזק - סל עור מחוזק שריון +4 15,000 10,000 2h 17
סל עור משוריין - סל עור משוריין שריון +6 32,000 20,000 3h 18
ספינת אייל ברזל.png

ספינת איל ברזל
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
איל ברונזה - איל ברונזה נזק +2 1,500 1,000 1h 1
איל ברזל - איל ברזל נזק +4 4,500 3,000 2h 2
איל פלדה - איל פלדה נזק +6 9,000 6,000 3h 3
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
ציפוי ברונזה - ציפוי ברונזה שריון +2 750 500 1h 1
ציפוי ברזל - ציפוי ברזל שריון +4 1,500 1,000 2h 2
ציפוי פלדה - ציפוי פלדה שריון +6 6,000 4,000 3h 3
קשת ענק.gif

בליסטרה

התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
בליסטרה - בליסטרה נזק +2 750 500 1h 3
בליסטרה כפולה - בליסטרה כפולה נזק +4 3,000 2,000 2h 4
בליסטרה מהירה - בליסטרה מהירה נזק +6 6,000 4,000 3h 5
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
ציפוי ברונזה - ציפוי ברונזה שריון +2 2,250 1,500 1h 3
ציפוי ברזל - ציפוי ברזל שריון +4 4,500 3,000 2h 4
ציפוי פלדה - ציפוי פלדה שריון +6 12,000 8,000 3h 5
100X120.jpg

להביור

התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
קנה אש - קנה אש נזק +2 3,750 2,500 1h 9
קנה אש הגהינום - קנה אש הגהינום נזק +4 9,000 6,000 2h 10
קנה תופת - קנה תופת נזק +6 21,000 14,000 3h 11
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
ציפוי ברונזה - ציפוי ברונזה שריון +2 2,250 1,500 1h 9
ציפוי ברזל - ציפוי ברזל שריון +4 4,500 3,000 2h 10
ציפוי פלדה - ציפוי פלדה שריון +6 12,000 8,000 3h 11
ספינת בליסטרה.gif

ספינת קטפולטה

התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
טיל אש - טיל אש נזק +2 2,250 21500 1h 12
טיל אש הגהינום - טיל אש הגהינום נזק +4 4,000 6,000 2h 13
טיל תופת - טיל תופת נזק +6 15,000 10,000 3h 14
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
מחידה בודדת - מחידה בודדת שריון +2 3,750 2,500 1h 12
מחיצה כפולה - מחיצה כפולה שריון +4 9,000 6,000 2h 13
מחיצה משולשת - מחיצה משולשת שריון +6 21,000 14,000 3h 14
ספינת מרוץ ממונעת1.gif
ספינת מירוץ ממונעת
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
איל ברונזה - איל ברונזה נזק +2 14,000 10,000 1h 18
איל ברזל - איל ברזל נזק +4 30,000 24,000 2h 19
איל פלדה - איל פלדה נזק +6 60,000 50,000 3h 20
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
ציפוי ברונזה - ציפוי ברונזה שריון +2 16,000 12,000 1h 18
ציפוי ברזל - ציפוי ברזל שריון +4 44,000 28,000 2h 19
ציפוי פלדה - ציפוי פלדה שריון +6 72,000 60,000 3h 20
140px
ספינת מרגמה
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
רימון רעם - רימון רעם נזק +2 4,500 3,000 1h 19
רימון רעם גדול - רימון רעם גדול נזק +4 12,000 8,000 2h 20
רימון יום הדין - רימון יום הדין נזק +6 30,000 20,000 3h 21
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
מחיצה בודדת - מחיצה בודדת שריון +2 9,000 6,000 1h 19
מחיצה כפולה - מחיצה כפולה שריון +4 24,000 16,000 2h 20
מחיצה משולשת - מחיצה משולשת שריון +6 60,000 40,000 3h 21
140px
צוללת
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
טורפדו מתקתק - טורפדו מתקתק נזק +2 13,500 9,000 1h 23
טורפדו אוטומטי - טורפדו אוטומטי נזק +4 31,500 21,000 2h 24
טורפדו מכני - טורפדו מכני נזק +6 72,000 48,000 3h 25
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
מחיצה בודדת - מחיצה בודדת שריון +2 4,500 3,000 1h 23
מחיצה כפולה - מחיצה כפולה שריון +4 12,000 8,000 2h 24
מחיצה משולשת - מחיצה משולשת שריון +6 30,000 20,000 3h 25
140px
קיטור ניגוח
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
איל ברונזה - איל ברונזה נזק +2 8,500 6,000 1h 23
איל ברזל - איל ברזל נזק +4 19,500 15,000 2h 24
איל פלדה - איל פלדה נזק +6 45,000 35,000 3h 25
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
ציפוי ברונזה - ציפוי ברונזה שריון +2 6,500 4,500 1h 23
ציפוי ברזל - ציפוי ברזל שריון +4 15,000 12,000 2h 24
ציפוי פלדה - ציפוי פלדה שריון +6 32,000 24,000 3h 25
נושאת מפציצים.png
נושאת מפציצים
התקפה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
פצצות אש - פצצות אש נזק +2 32,000 18,000 1h 26
פצצות אש הגיהנום - פצצות אש הגיהנום נזק +4 72,000 40,000 2h 27
פצצות תופת - פצצות תופת נזק +6 180,000 100,000 3h 28
הגנה השפעה  זהב  גבישי קריסטל  זמן בנייה בית מלאכה  שלב בית מלאכה
מחיצה בודדת - מחיצה בודדת שריון +2 6,000 15,000 1h 26
מחיצה כפולה - מחיצה כפולה שריון +4 15,000 34,000 2h 27
מחיצה משולשת - מחיצה משולשת שריון +6 28,000 60,000 3h 28


הערך נוצר ע"י הראל נא לא להעתיק הושקעו שעות רבות של תרגום ועבודה. תודה

Advertisement