FANDOMתיאור

עכשיו אנחנו יודעים לירות חצים על אוייבנו! אנחנו צריכים להתחיל לאמן את חיילנו כדי שנוכל לצרף קשתים במהירות לשדה הקרב!

השפעה

מאפשר אימון קשתים במגורי החיילים.