FANDOM


This page uses content from ikariam. The original article was at Building. The list of authors can be seen in the page history. the article is available under the Creative Commons Attribution-Share Alike License.
מאמר זה משתמש בתוכן מתוך ikariam. המאמר המקורי הוא Building. ניתן לראות את רשימת המחברים ב היסטוריית הדף. המאמר זמין תחת הרשיון Creative Commons Attribution-Share Alike License.


מבוא

בניינים זה היסוד העיקרי באיקרים. בניינים חייבים להבנות בשביל שיהיה לכם את היכולת לתת יותר ו/או עוד אפשרויות. האקדמיה זה אחד הבניינים הראשונים שניתנים לבנייה, ומחקרים באקדמיה יובילו אותכם ליכולת לבנות בניינים אחרים

מפת העיר

בניינים ניתן לבנות אך ורק דרך מפת העיר של עיר הבירה או של המושבה. שטח בניה פנוי מסומן בדגל אדום למבני קרקע, דגל כחול למבנים הסמוכים לים (כגון מספנה ותחנת סחר, ודגל צהוב בשביל חומה. אזור ריק הוא אזור שניתן לבנות עליו רק אחרי שחוקרים בירוקרטיה. בניין העירייה והחומה נמצאים במקומות שלא ניתן לשנותם. ניתן להזיז בניינים אחרי הבנייה אלא אם כן הורסים אותם לגמרי ובונים אותם במקום אחר. בכל מקרה אין יתרון אסטרטגי למיקום של המבנה. לא תקבלו משאבים מהר יותר אם תשימו את המחסן ליד החומה וגם ספינות המטען לא יטעינו מהר יותר אם תשימו את תחנת הסחר בקרבה למחסן. אין אפשרות לבנות את אותו מבנה פעמיים באותה העיר, מלבד המחסן שאותו ניתן לבנות כמה פעמים שצריכים ו/או רוצים .

לפני בנייה

אין בניינים שנדרשים לבניית בנין אחר. חוץ ממחקרים, אין שום קשר בין כל בניין ובניין. אתה יכול לבנות או לשדרג כל בניין מבלי להתייחס לרמת הבניין או לבניינים אחרים. היוצא דופן הוא בניין העירייה שנבנה אוטומטית במרכז המושבה וגם מגורי המושל שיכולים להבנות אך ורק במושבות ואך ורק אם יש לך ארמון בעיר בירה. הרמה של מגורי המושל חייב להיות לפחות ברמה של כמות המושבות שיש לך. אפילו שזה נכון שבניין מסויים יכול להבנות רק אחרי שחקרת אותו באקדמייה, ברגע שהמחקר נגמר אתה תוכל לבנות את הבניין גם אם האקדמיה לא קיימת יותר

משאבים בבנייה

רוב הבניינים ברמה הנמוכה דורשים רק עצים בשביל בנייה. התקציב הראשוני שמקבלים מספיק בשביל בנייה מיידית של של בניינים. בשביל לבנות, פשוט תלחץ על מקום שיש בו דגל אדום או כחול ובחר מהבניינים הניתנים לבנייה מהרשימה. אם אתם לא מצליחים לבנות את הבניין הסיבה לכך היא חוסר במשאבים או שיש כבר בניין אחר בבניה או במקרה של מגורי חיילים מספנה ובית מחבוא כנראה יש יחידות סינות או מרגלים בבניה.

בנייה \ הריסה

כל בניין מתחיל מרמה אחד וניתן לבנות או להרוס אותו. במפת העיר מעבר עם העכבר על כל בניין מראה מהו שמו ואיזה רמה הוא. לחיצה על הבניין מראה את יכולות הבניין ומצד ימין מראה כפתורים של שדרג והרוס, המחיר של שדרוג העיר משתנה עם רמת העיר ועם סוגו. שיפור בניין דורש גם משאבים וברמות מסויימות הוא דורש משאבים אחרים חוץ מחומרי בנייה. לבנות בניינים לוקח זמן ואחרי כל רמה של בניין הזמן שזה לוקח רק גדל, בזמן שבניין נבנה או משתדרג, לא ניתן לשדרג \ לבנות בניינים אחרים. בכל מקרה זה אפשרי לבטל בניית מבנה או שדרוג בשביל לבטל בנייה \ שדרוג ניתן ללחוץ על הבניין ועל המקש ביטול. מסך אישור יופיע ויודיע כמה משאבים יוחזרו בביטול בנייה. ביטול בנייה יכול להחזיר אחוזים קטנים של משאבים שבוזבזו. מקש ההרוס מוריד רמה מבנה אחת כל פעם. הריסת מבנה כמעט ולא לוקח זמן ובמצבים מסוימים גם יכול לעזור.

עלויות בנייה

הגבלות על השדרוגים

בעזרה במשחק מפורטים עלויות השדרוג עבור השלבים הראשונים של המבנים, על מנת ששחקנים חדשים לא ירתעו מעלויות הבנייה הגבוהות ומזמן השדרוג הממושך בשלבים הגבוהים של המבנים.ניתן לשדרג את המבנים גם מעבר למה שכתוב בעזרה במשחק, אבל לחלק מהמבנים יש מגבלות. בערכי המבנים באיקיפדיה תוכלו למצוא את עלויות השדרוג גם בשלבים הגבוהים של המבנים.

ישנן 2 סוגים של הגבלות על השלבים שניתן לשדרג מבנים:

  • כאשר המבנה מגיע לשלב מסוים כפתור השדרוג נעלם.
  • כאשר המבנה מגיע לשלב מסוים לא ניתן להמשיך ולשדרג אותו מכיוון שכדי לשדרג מבנה לרמות מאוד גבוהות דרושה כמות אדירה של משאבים, וכדי לאחסן כמות אדירה של משאבים צריך כמות גדולה של מחסנים ברמות גבוהות, ובשלב מסוים כבר לא ניתן לבנות בעיר מספיק מחסנים לצורך אחסון המשאבים הנדרשים לשדרוג.

בקבוצה הראשונה נמצאים המבנים:

בקבוצה השנייה נמצאים המבנים:

מעבר לזה לא ידוע על מגבלות.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.