Ikariam Wiki
Advertisement
הערך נמצא בעריכה הערך נמצא בעריכה
עורכי האיקיפדיה מעדכנים את הערך או מוסיפים לו מידע. נא להתאזר בסבלנות. בטיפול על ידי: Yuval132x.
בניין עירייה
בניין עירייה.png
מחקר דרוש
{{{תנאי}}}
משאבים דרושים
עץ קטן.gif   שיש קטן.gif

במרכז העיר נמצא בניין העירייה שבזכותו העיר גדלה. עובדי המדינה החכמים שעובדים כאן, ישמחו לתת לך את כל המידע הנחוץ לך על האוכלוסייה המקומית. כל הרחבה של בניין העירייה מגדילה את המספר המקסימלי של התושבים בעיר הזאת.

שימוש

בבניין העירייה מוצגת סקירה כללית של העיר, ניתן לראות את שטח המגורים הכולל, מספר האזרחים הכולל, חלוקתם של האזרחים לתפקידים השונים, ושינוי התפקידים - חוטבי עצים, כורי משאבים, מדענים, כוהנים ואזרחים חופשיים.
בנוסף, בבניין העירייה ניתן לשנות את שם העיר, לראות את מגבלת המצודה היבשתית והימית של אותה עיר, את קצב הצמיחה, את השחיתות בה, ההכנסה הספציפית לאותה עיר, ניתן לאזרח את הברברים תמורת אמברוסיה ולראות את מס' נקודות הפעולה.

השפעה

הרחבת בניין העירייה מגדילה את שטח המגורים של העיר ואת מגבלת המצודה של העיר. הרחבות לשלבים מסוימים מגדילות גם את נקודות הפעולה של העיר ואת גודל שדה הקרב של העיר.
בנוסף, הרחבת בניין העירייה משנה את המראה הכללי של מפת העיר וכן את מראה העיר במפת האי. לשינוי זה אין כל השפעה מהותית על מהלך המשחק מעבר למראה.
חשוב לציין כי רמת בניין העירייה ניתנת לצפייה על ידי כל שחקן אחר במפת האי. זהו המבנה היחיד שרמתו חשופה ואינה דורשת ריגול.

שטח המגורים

כל רמת הרחבה של בניין העירייה מגדילה את שטח המגורים של העיר. שטח המגורים הוא המספר המקסימלי של אזרחים שמסוגלת העיר להכיל.
בנוסף להרחבת בניין העירייה, ישנם מחקרים מסויימים שמגדילים גם הם את שטחי המגורים:

  • חפירת באר מגדילה את שטח המגורים ב-50 מקומות נוספים בבירה בלבד.
  • יום חופש מגדיל את שטח המגורים ב-50 מקומות נוספים בכל הערים - בירה ומושבות.
  • אוטופיה מגדילה את שטח המגורים ב-200 מקומות בבירה בלבד.
  • כל רמה של עתיד כלכלי מגדילה את שטח המגורים בכל הערים ב-20 מקומות נוספים.

חשוב להבין כי שטח המגורים הוא למעשה המגבלה המקסימלית למספר התושבים בעיר. כדי שמספר התושבים אכן יגיע למספר המקסימלי, יש לשמור על שביעות הרצון של התושבים בעיר.

מגבלת המצודה

כל הרחבה של בניין העירייה מגדילה את מגבלת המצודה ב-50 מקומות.
יש לציין כי כל הרחבה של חומת העיר מגדילה גם היא את מגבלת המצודה ב-50 מקומות.

נקודות פעולה

ברמה 1, יש לעיר 3 נקודות פעולה. כל הרחבה רביעית של בניין העירייה מוסיפה נקודת פעולה אחת לעיר. בערים שלך, אתה מקבל 2 נקודות פעולה נוספות.
נקודות הפעולה קובעות את מספר הפעולות שניתן לבצע מהעיר (בו זמנית), כגון בזיזה, משלוח סחורות וכדומה.

שדה הקרב

גודל שדה הקרב של העיר נקבע על פי רמת בניין העירייה.
עד רמה 4 של בניין עירייה, נקראת העיר הקטנה כפר, ושדה הקרב שלה הוא הקטן ביותר.
מרמה 5 ועד רמה 9 של בניין העירייה, נקראת העיר הבינונית פשוט עיר, ושדה הקרב שלה הוא שדה הקרב הבינוני.
החל מרמה 10 של בניין העירייה, נקראת העיר הגדולה מטרופולין. מרמה 17-24 שדה הקרב הוא השני בגודלו. ברמת עירייה 25+ שדה הקרב הוא הגדול ביותר.
אם הצבא המגן של העיר גדול ממגבלת המצודה, ייערכו קרבות ההגנה על העיר בשדה הפתוח שנמצא מחוץ לחומה. גודלו כגודל שדה הקרב הגדול, והחומה אינה משתתפת בו. ברגע שיחידות המגן מגיעות למספר הנמוך ממגבלת המצודה החומה תופיע כרגיל ושדה הקרב יהיה בהתאם לרמת העירייה.

מראה עיר חיצוני

בכל הרחבה של בניין העירייה משתנה מראה מפת העיר במעט.
בנוסף, ברמות מסוימות, משתנה גם מראה העיר במפת האי.
למראה העיר במפת האי ישנם גם צבעים שונים:

  • ערים של השחקן עצמו מופיעות בכחול.
  • ערים של בני ברית של השחקן מופיעות בירוק.
  • ערים שלשחקן יש עימן חוזה צבאי מופיעות בצהוב.
  • ערים של שחקנים אחרים מופיעות באדום.

להלן מראה העיר ברמות השונות בצבע האדום:

רמה 1 רמה 2 רמה 4 רמה 7 רמה 10 רמה 13 רמה 16 רמה 18+

__ערים אדומות.png

הרחבה

בניין העירייה הוא המבנה היחיד שלא ניתן להוריד את רמתו או להרוס אותו, ולכן הרחבתו היא צעד בלתי הפיך.
מושבות ניתן לנטוש - כשהן ננטשות בניין העירייה שלהם נעלם ואיתו והמשאבים שהושקעו בבנייתו לא יוחזרו. עיר בירה לא ניתן לנטוש כלל (ניתן להכריז על מושבה כעיר בירה, מה שהופך את הבירה המקורית למושבה, אותה ניתן לנטוש).

פרטי הרחבה

  • בטבלת השדרוגים הבאה, מופיעים עלויות הבנייה המלאות ללא כל הנחה.בנוסף, מופיעות עלויות הבנייה לאחר מחקרים מוזילי עלויות בניה: גלגלת (2% הנחה) - מסומן בקיצור גל, גיאומטריה (4% הנחה נוספים, סך הכל 6% הנחה) - מסומן בקיצור גי ופלס בנאים (8% הנחה נוספים, סך הכל 14%) - מסומן בקיצור פל.
  • בטבלה מופיעה גם הפחתה מקסימלית, המסומנת בקיצור המ. הפחתה זו מתייחסת להנחה בגין מבנים מפחיתי עלויות. ההפחתה המקסימלית מחושבת לפי 32% הנחה (ההנחה המתקבלת מרמה 32, הרמה המקסימלית למבנים אלו) ובנוסף להנחה של פלס הבנאים - סך הכל 46% הנחה.

טבלת הניקוד, (נקודות הפעולה מתייחסות לערים שלך בלבד. בערים אחרות, יש פחות 2 נקודות פעולה.)

רמה משך השדרוג עלות עץ לשדרוג עלות שיש לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים רמת מחסן מינימלית לשדרוג


שטח מגורים נקודות פעולה רמה
1 - - - - -

60
בירה: חב 110 • יח 160 • או 360
מושבה: יח 110

3 1
2 59ד 4ש

158
גל 154 • גי 148
פל 135 • המ 85

-

1.58

0

96
בירה: חב 146 • יח 196 • או 396
מושבה: יח 146

3 2
3 1ש 6ד

335
גל 328 • גי 314
פל 288 • המ 180

-

3.35

0

142
בירה: חב 192 • יח 242 • או 442
מושבה: יח 192

3 3
4 1ש 14ד

623
גל 610 • גי 585
פל 535 • המ 336

-

6.23

0

200
בירה: חב 250 • יח 300 • או 500
מושבה: יח 250

4 4
5 1ש 23ד

923
גל 904 • גי 867
פל 793 • המ 498

285
גל 279 • גי 267
פל 245 • המ 153

12.08

0

262
בירה: חב 312 • יח 362 • או 562
מושבה: יח 312

4 5
6 1ש 34ד

1,390
גל 1,362 • גי 1,306
פל 1,195 • המ 750

551
גל 539 • גי 517
פל 473 • המ 297

19.41

0

332
בירה: חב 382 • יח 432 • או 632
מושבה: יח 382

4 6
7 1ש 48ד

2,015
גל 1,974 • גי 1,894
פל 1,732 • המ 1,088

936
גל 917 • גי 879
פל 804 • המ 505

29.51

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

410
בירה: חב 460 • יח 510 • או 710
מושבה: יח 460

4 7
8 2ש 3ד

2,706
גל 2,651 • גי 2,543
פל 2,327 • המ 1,461

1,411
גל 1,382 • גי 1,326
פל 1,213 • המ 761

41.17

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  0

492
בירה: חב 542 • יח 592 • או 792
מושבה: יח 542

5 8
9 2ש 21ד

3,661
גל 3,587 • גי 3,441
פל 3,148 • המ 1,976

2,091
גל 2,049 • גי 1,965
פל 1,798 • המ 1,129

57.52

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

580
בירה: חב 630 • יח 680 • או 880
מושבה: יח 630

5 9
10 2ש 42ד

4,776
גל 4,680 • גי 4,489
פל 4,107 • המ 2,579

2,945
גל 2,886 • גי 2,768
פל 2,532 • המ 1,590

77.21

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

672
בירה: חב 722 • יח 772 • או 972
מושבה: יח 722

5 10
11 3ש 6ד

6,173
גל 6,049 • גי 5,802
פל 5,308 • המ 3,333

4,072
גל 3,990 • גי 3,827
פל 3,501 • המ 2,198

102.45

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

768
בירה: חב 818 • יח 868 • או 1,068
מושבה: יח 818

5 11
12 3ש 35ד

8,074
גל 7,912 • גי 7,589
פל 6,943 • המ 4,359

5,664
גל 5,550 • גי 5,324
פל 4,871 • המ 3,058

137.38

1
גל  1 • גי  1
פל  1 • המ  1

870
בירה: חב 920 • יח 970 • או 1,170
מושבה: יח 920

6 12
13 4ש 8ד

10,281
גל 10,075 • גי 9,664
פל 8,841 • המ 5,551

7,637
גל 7,484 • גי 7,178
פל 6,567 • המ 4,123

179.18

2
גל  2 • גי  2
פל  1 • המ  1

976
בירה: חב 1,026 • יח 1,076 • או 1,276
מושבה: יח 1,026

6 13
14 4ש 48ד

13,023
גל 12,762 • גי 12,241
פל 11,199 • המ 7,032

10,214
גל 10,009 • גי 9,601
פל 8,784 • המ 5,515

232.37

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

1,086
בירה: חב 1,136 • יח 1,186 • או 1,386
מושבה: יח 1,136

6 14
15 5ש 34ד

16,424
גל 16,095 • גי 15,438
פל 14,124 • המ 8,868

13,575
גל 13,303 • גי 12,760
פל 11,674 • המ 7,330

299.99

2
גל  2 • גי  2
פל  2 • המ  1

1,200
בירה: חב 1,250 • יח 1,300 • או 1,500
מושבה: יח 1,250

6 15
16 6ש 27ד

20,986
גל 20,566 • גי 19,726
פל 18,047 • המ 11,332

18,254
גל 17,888 • גי 17,158
פל 15,698 • המ 9,857

392.4

3
גל  3 • גי  3
פל  3 • המ  2

1,320
בירה: חב 1,370 • יח 1,420 • או 1,620
מושבה: יח 1,370

7 16
17 7ש 30ד

25,423
גל 24,914 • גי 23,897
פל 21,863 • המ 13,728

23,250
גל 22,785 • גי 21,855
פל 19,995 • המ 12,555

486.73

3
גל  3 • גי  3
פל  3 • המ  2

1,440
בירה: חב 1,490 • יח 1,540 • או 1,740
מושבה: יח 1,490

7 17
18 8ש 44ד

32,285
גל 31,639 • גי 30,347
פל 27,765 • המ 17,433

31,022
גל 30,401 • גי 29,160
פל 26,678 • המ 16,751

633.07

4
גל  4 • גי  4
פל  4 • המ  2

1,566
בירה: חב 1,616 • יח 1,666 • או 1,866
מושבה: יח 1,616

7 18
19 10ש 10ד

40,232
גל 39,427 • גי 37,818
פל 34,599 • המ 21,725

40,599
גל 39,787 • גי 38,163
פל 34,915 • המ 21,923

808.31

5
גל  5 • גי  5
פל  5 • המ  3

1,696
בירה: חב 1,746 • יח 1,796 • או 1,996
מושבה: יח 1,746

7 19
20 11ש 51ד

49,286
גל 48,300 • גי 46,328
פל 42,385 • המ 26,614

52,216
גל 51,171 • גי 49,083
פל 44,905 • המ 28,196

1,015.02

7
גל  7 • גי  6
פל  6 • המ  4

1,828
בירה: חב 1,878 • יח 1,928 • או 2,128
מושבה: יח 1,878

8 20
21 13ש 49ד

61,207
גל 59,982 • גי 57,534
פל 52,638 • המ 33,051

68,069
גל 66,707 • גי 63,984
פל 58,539 • המ 36,757

1,292.76

9
גל  9 • גי  8
פל  8 • המ  5

1,964
בירה: חב 2,014 • יח 2,064 • או 2,264
מושבה: יח 2,014

8 21
22 16ש 6ד

74,804
גל 73,307 • גי 70,315
פל 64,331 • המ 40,394

87,316
גל 85,569 • גי 82,077
פל 75,091 • המ 47,150

1,621.2

11
גל  11 • גי  11
פל  10 • המ  6

2,102
בירה: חב 2,152 • יח 2,202 • או 2,402
מושבה: יח 2,152

8 22
23 18ש 48ד

93,956
גל 92,076 • גי 88,318
פל 80,802 • המ 50,736

115,101
גל 112,798 • גי 108,194
פל 98,986 • המ 62,154

2,090.57

15
גל  14 • גי  14
פל  13 • המ  8

2,246
בירה: חב 2,296 • יח 2,346 • או 2,546
מושבה: יח 2,296

8 23
24 21ש 56ד

113,035
גל 110,774 • גי 106,252
פל 97,210 • המ 61,038

145,326
גל 142,419 • גי 136,606
פל 124,980 • המ 78,476

2,583.61

18
גל  18 • גי  17
פל  16 • המ  10

2,390
בירה: חב 2,440 • יח 2,490 • או 2,690
מושבה: יח 2,440

9 24
25 1י 1ש

141,594
גל 138,762 • גי 133,098
פל 121,770 • המ 76,460

191,053
גל 187,231 • גי 179,589
פל 164,305 • המ 103,168

3,326.47

24
גל  24 • גי  23
פל  21 • המ  13

2,540
בירה: חב 2,590 • יח 2,640 • או 2,840
מושבה: יח 2,590

9 25
26 1י 5ש

170,213
גל 166,808 • גי 160,000
פל 146,383 • המ 91,915

241,039
גל 236,218 • גי 226,576
פל 207,293 • המ 130,161

4,112.52

30
גל  30 • גי  29
פל  26 • המ  17

2,690
בירה: חב 2,740 • יח 2,790 • או 2,990
מושבה: יח 2,740

9 26
27 1י 10ש

210,011
גל 205,810 • גי 197,410
פל 180,609 • המ 113,405

312,128
גל 305,885 • גי 293,400
פל 268,430 • המ 168,549

5,221.39

39
גל  39 • גי  37
פל  34 • המ  21

2,844
בירה: חב 2,894 • יח 2,944 • או 3,144
מושבה: יח 2,894

9 27
28 1י 16ש

258,875
גל 253,697 • גי 243,342
פל 222,632 • המ 139,792

403,825
גל 395,748 • גי 379,595
פל 347,289 • המ 218,065

6,627

51
גל  50 • גי  48
פל  44 • המ  28

3,002
בירה: חב 3,052 • יח 3,102 • או 3,302
מושבה: יח 3,052

10 28
29 1י 23ש

314,902
גל 308,603 • גי 296,007
פל 270,815 • המ 170,047

515,593
גל 505,281 • גי 484,657
פל 443,409 • המ 278,420

8,304.95

65
גל  63 • גי  61
פל  56 • המ  35

3,162
בירה: חב 3,212 • יח 3,262 • או 3,462
מושבה: יח 3,212

10 29
30 2י 7ש

387,657
גל 379,903 • גי 364,397
פל 333,385 • המ 209,334

666,229
גל 652,904 • גי 626,255
פל 572,956 • המ 359,763

10,538.86

84
גל  82 • גי  79
פל  72 • המ  45

3,326
בירה: חב 3,376 • יח 3,426 • או 3,626
מושבה: יח 3,376

10 30
31 2י 17ש

471,194
גל 461,770 • גי 442,922
פל 405,226 • המ 254,444

850,031
גל 833,030 • גי 799,029
פל 731,026 • המ 459,016

13,212.25

107
גל  104 • גי  100
פל  92 • המ  58

3,492
בירה: חב 3,542 • יח 3,592 • או 3,792
מושבה: יח 3,542

10 31
32 3י 4ש

572,581
גל 561,129 • גי 538,226
פל 492,419 • המ 309,193

1,084,293
גל 1,062,607 • גי 1,019,235
פל 932,491 • המ 585,518

16,568.74

136
גל  133 • גי  128
פל  117 • המ  74

3,710
בירה: חב 3,760 • יח 3,810 • או 4,010
מושבה: יח 3,760

11 32
33 3י 17ש

695,617
גל 681,704 • גי 653,879
פל 598,230 • המ 375,633

1,382,827
גל 1,355,170 • גי 1,299,857
פל 1,189,231 • המ 746,726

20,784.44

173
גל  170 • גי  163
פל  149 • המ  94

3,880
בירה: חב 3,930 • יח 3,980 • או 4,180
מושבה: יח 3,930

11 33
34 4י 8ש

854,729
גל 837,634 • גי 803,445
פל 735,066 • המ 461,553

1,783,721
גל 1,748,046 • גי 1,676,697
פל 1,534,000 • המ 963,209

26,384.5

223
גל  219 • גי  210
פל  192 • המ  121

4,054
בירה: חב 4,104 • יח 4,154 • או 4,354
מושבה: יח 4,104

11 34
35 5י 2ש

1,037,816
גל 1,017,059 • גי 975,547
פל 892,521 • המ 560,420

2,273,687
גל 2,228,213 • גי 2,137,265
פל 1,955,370 • המ 1,227,790

33,115.03

285
גל  279 • גי  267
פל  245 • המ  154

4,230
בירה: חב 4,280 • יח 4,330 • או 4,530
מושבה: יח 4,280

11 35
36 5י 22ש

1,274,043
גל 1,248,562 • גי 1,197,600
פל 1,095,676 • המ 687,983

2,930,330
גל 2,871,723 • גי 2,754,510
פל 2,520,083 • המ 1,582,378

42,043.73

367
גל  359 • גי  345
פל  315 • המ  198

4,410
בירה: חב 4,460 • יח 4,510 • או 4,710
מושבה: יח 4,460

12 36
37 6י 22ש

1,529,212
גל 1,498,627 • גי 1,437,459
פל 1,315,122 • המ 825,774

3,692,591
גל 3,618,739 • גי 3,471,035
פל 3,175,628 • המ 1,993,999

52,218.03

462
גל  453 • גי  434
פל  397 • המ  250

4,590
בירה: חב 4,640 • יח 4,690 • או 4,890
מושבה: יח 4,640

12 37
38 8י 3ש

1,876,201
גל 1,838,676 • גי 1,763,628
פל 1,613,532 • המ 1,013,148

4,756,439
גל 4,661,310 • גי 4,471,052
פל 4,090,537 • המ 2,568,477

66,326.4

595
גל  583 • גי  559
פל  512 • המ  321

4,774
בירה: חב 4,824 • יח 4,874 • או 5,074
מושבה: יח 4,824

12 38
39 9י 12ש

2,276,286
גל 2,230,760 • גי 2,139,708
פל 1,957,605 • המ 1,229,194

6,058,643
גל 5,937,470 • גי 5,695,124
פל 5,210,432 • המ 3,271,667

83,349.29

758
גל  742 • גי  712
פל  652 • המ  409

4,774
בירה: חב 4,824 • יח 4,874 • או 5,074
מושבה: יח 4,824

12 39
40 11י 3ש

2,761,291
גל 2,706,065 • גי 2,595,613
פל 2,374,710 • המ 1,491,097

7,716,366
גל 7,562,038 • גי 7,253,384
פל 6,636,074 • המ 4,166,837

104,776.57

965
גל  946 • גי  907
פל  830 • המ  521

4,774
בירה: חב 4,824 • יח 4,874 • או 5,074
מושבה: יח 4,824

13 40
רמה משך השדרוג עלות עץ לשדרוג עלות שיש לשדרוג ניקוד בונים מוסמכים רמת מחסן מינימלית לשדרוג


שטח מגורים נקודות פעולה רמה

ראה גם

מפת העירAdvertisement