Ikariam Wiki
Advertisement

ברית אקדמיה, מהי?[]

ברית אקדמיה היא ברית אשר תפקידה הוא להכשיר שחקנים אשר אינם עומדים בדרישות לברית מסוימת להצטרף לברית הזו. הברית הזו נקראת ברית האם. ברית האם מקבלת לעתים בקשות משחקנים שאינם עומדים בדרישות הניקוד של הברית ואינם יכולים להצטרף. על כן, נציג מסוים (מהברית או מחוצה לה) מקים ברית נוספת בה הוא מאכלס את כל השחקנים בעלי הניקוד הנמוך אשר שואפים להגיע לברית האם.

בברית האקדמיה השחקנים מתנהלים כרגיל כאילו היו בברית האם, ומתחזקים עד אשר הם עומדים בדרישות הניקוד ועוברים לברית האם. בד"כ ברית האם נותנת חסות מלאה לברית האקדמיה שלה. ישנן בריתות המחזיקות כמה בריתות אקדמיה בשל חוסר מקום בברית האקדמיה המרכזית, כמו כן ישנן בריתות שאינן מחזיקות כלל בברית אקדמיה. בדרך כלל ברית האקדמיה עוזרת לברית האם במלחמות או להפך.

Advertisement