Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור

זוויות ישרות, משולשים, מעגלים - מעט מוחות מבריקים יכולים לחשב איך נוכל לבנות טוב ויפה יותר. בקרוב הערים שלנו יהיו דוגמא לכל העולם!

השפעה

מפחית את עלויות הבנייה ב-4%.
הפחתה זו מתווספת להפחתה מהמחקר גלגלת, כך שלמעשה עלויות הבנייה מופחתות ב-6% מעלויות הבנייה המלאות.Advertisement