Ikariam Wiki
Advertisement

כאשר השחקן חוקר "ריגול" הוא יכול לרגל אחר ערים של שחקנים אחרים, אבל גם הם יכולים לרגל אחריו...

לפעמים גם אפשר לגלות אותם.

כאן אראה לכם איזה סוג של ריגול ריגלו עליכם אם מופיע כל אחד מהמשפטים שכתבתי כאן אצלכם ביועץ הערים:


"חלק מהגברים שלנו נתפסו שיכורים בזמן המשמרת. נקטנו צעדים משמעתיים"


1) "ריגול על חיל המשמר"


"השמועה מספרת, כי חלק מעובדי המדינה שלנו חיים בצורה מושחתת. עם זאת, החקירה שלנו בנושא זה לא צלחו עד כה." לקטגוריה זו יש כמה אופציות.


1) "בדיקת מחסן

2) "ריגול אחרי שלבי המחקר"

3) "בדיקת תקשורת (הודעות)"

שלישי ואחרון , "השמועה מספרת שחלק מהאזרחים הריחו ריח מבור הגופרית" לקטגוריה זו גם מספר אופציות.


1) "החזרת מרגל"

2) "סטטוס מקוון"

3) "שים לב לתנועות הצי והכוחות"

הסבר קצר על הסחות הדעת:

הסחות הדעת מטרתם היא להסיח את דעת השומרים מהמרגל אם רשום "השמועה מספרת שחלק מהאזרחים הריחו ריח מבור הגופרית" או "השמועה מספרת, כי חלק מעובדי המדינה שלנו חיים בצורה מושחתת. עם זאת, החקירה שלנו בנושא זה לא צלחו עד כה" או"חלק מהגברים שלנו נתפסו שיכורים בזמן המשמרת. נקטנו צעדים משמעתיים" זוהי הסחת הדעת

הסחות הדעת

(קרדיט לפורום איקרים)

Advertisement