FANDOM


גרסא 0.4.4עריכה

תכונה: שיטת ממשל עריכה

מעכשיו אתם יכולים לבחור את שיטת הממשל שלכם דרך הארמון בעיר הבירה שלכם, ברגע שהמחקר "גיבוש ממשלה" נחקר. יש שמונה שיטות ממשל בסך הכל, אשר יעניקו בונוסים שונים אך גם חסרונות שונים לממלכה שלך. את שיטת הממשל ניתן לשנות לעיתים קרובות ככל שתרצה, למרות שהאנרכיה תשלוט על האימפריה לאחר כל שינוי. במשך האנרכיה, שחיתות בערים תגדל ב25 אחוז ולא תהיה אפשרית פעולה צבאית. לפני המחקר של גיבוש הממשלה, תאלץ לחקור את המחקרים הבאים: חקיקה והגדרת הדת-מדינה.

תכונה: צ'אט לבריתעריכה

מעכשיו לכל ברית יהיה חדר צ'אט משלה, שבו חברים יוכלו לדבר אחד עם השני. ניתן יהיה להכנס לצ'אט דרך הדף הראשי.

תכונה: פורום לבריתעריכה

מעכשיו כל ברית תקבל פורום משלה ביועץ הדיפלומטיה. מה שאומר- זכויות חדשות לתפקידים- האפשרות לשלוט ולבקר על מי יכול להגיב בפורום. לכל פורום ברית יהיו עד 5 תתי פורומים עם מקסימום של 15 פוסטים לכל תת פורום.

תכונה: מסך המידע על חשבון הפרימיום תוקןעריכה

עבור הפצת השלל שנבזז בצורה אופטימלית, גלים אינדיבידואלים של השחקן יפוזרו.

תכונה: חבילות אמברוסיה חדשותעריכה

מעכשיו תוכל לשטות במרגלי האוייב כך שימסרו מידע כוזב אודות כוח הצבא שלך.

תיקון באגעריכה

מספר שגיאות בדירוג הבריתות תוקן.

הערותעריכה

לא ידוע בשלב זה מה תאריך היציאה של הגרסא החדשה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.