FANDOM


גרסה 0.6.10 עריכה

תכונות עריכה

 • תכונה– העברת חשבון
  • שחקנים יכולים מעכשיו להעביר את החשבון שלהם לשרת אחר תמורת אמברוסיה.
  • העברות מוגבלות עם זמן צינון.
  • במידה ומקיום הערים תפוס אז כמו במיזוג שרתים הערים ימוקמו במקומות מתאימים פנויים. העברת ערים בהנחה ניתנת לרכישה על מנת לאפשר מיקום מחדש לאחר מכן.
  • לאחר העבר מוצלחת, החשבון יהיה זמין רק בשרת החדש.
  • העברות אפשר לבצע רק לשרת בן 3 חודשים לפחות.
  • לא ניתן לעבור לשרת חדש במידה והשחקן נופל בטופ 50 בניקוד הכללי בשרת היעד.
  • שרתי המלחמה לא נכללים בתוכנה הזאת.
 • תוכנה– תארים להישגים
  • חלק מההישגים מעכשיו פותחים אפשרות לתגיות.
  • שחקנים יכולים לבחור אחד מהתגיות בפרופיל שלהם שיוצג לפני שם המשתמש במספר מקומות שונים במשחק (כגון תצוגת האי, דיפלומטיה, טבלאות הניקוד וכששולחים הודעה)
 • תכונה – בזמן שמשאבים שנבזזו מועמסים, בעל העיר יכול לעקוב אחרי זה בטבלה חדשה בנמל.
 • תכונה – גנרל הברית מקבל מעכשיו הודעה ביועץ הערים כאשר נמל של חבר ברית נכבש.
 • תכונת קהילה – משימות ריגול ניתנות מעכשיו לביצוע מתצוגת האי, בעזרת כפתור חדש בתפריט הכפתורים כאשר יש לך מרגל בעיר.

שינויים עריכה

 • שינוי– רשימת החסומים הוסרה.

תיקוני באגים עריכה

 • תיקון באג – התצוגה למשך הזמן הפעיל של הפלא נעלמה מהמקדש.
 • תיקון באג – התצוגה של מלחמת כפפות שריון פוצלה בטעות בשני קווים בחלק מהשפות.
 • תיקון באג – מידע מסוים בתפריט העזרה בשרת המלחמה הציג את הערכים הרגילים במקום הערכים המהירים של שרת המלחמה.
 • תיקון באג – רשימת מספר מבנים בבניה הוביל לפעמים לזמן בניה רק של המבנה הראשון ליד כל המבינים ברשימה.
 • תיקון באג – הפעילות הצבאית של חברי ברית בעברת כוחות לערים או נמלים כובשות הוצגו לגנרל בשתי האופציות של הברית כולל התקפות על חברי הברית `.
 • תיקון באג – במידה ואחסון הבסיס של 500 משאבים לספינה לא מומשה בעת משימת מסחר, ה10 אחוז זמן שייט לא מומשה.
 • תיקון באג – לחיצה על סמל ההודעה בתפריט המידעבעיר כבושה או בעיר עם נמל כבוש מעכשיו שולחת הודעה לכובש ולא משנה האם העיר של בעל ברית או אוייב.
 • תיקון באג – קישור ערים ביועץ הצבאי בפרימיום תוקן.
 • תיקון באג – תוקנו שגיאות תצוגה בחלונות משימה ובתפריטים.
 • תיקון באג – במידה ושחקן שינה את הסיסמה שלו לאותה מחרוזת של סימנים באפשרויות הוצגה הודעת שגיאה.
 • תיקון באג – במידה ושחקן הכניס סיסמה לא נכונה לאישור בעת שינוי הסיסמה שלו באפשרויות, הודעה שגיאה הוצגה באופן דו משמעי .
 • תיקון באג – תיקון שגיאה בטבלת המבנים של ייצור משאבים .
 • תיקון באג – נתיבי סחר בעלי אותו מקור ויעד לא אפשריים יותר.
 • תיקון באג – תיקון באג בחישוב זמן מסע ליחדות שנסוגו מקרב שמתנהל.
 • תיקון באג – במידה ושחקן ניסה לכתוב למישהו הודעה דרך רשימת החברים בזמן מבט על עמוד ברית פתוח, ההודעה היתה נשלחת לדיפלומט אותה ברית.

נכתב על ידי 35aviel35

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.