FANDOM


תפקיד הדיפלומט בברית הוא אחד משלושת התפקידים החשובים בברית (חוץ ממנהיג הברית) הכוללים את הגנרל, מזכיר המדינה והדיפלומט. תפקיד הדיפלומט יכול להינתן לאחד מחברי הברית אך ורק על ידי מנהיג הברית.

הדיפלומט אחראי על קשרי החוץ של הברית


סמכויות הדיפלומט

  • יכול לערוך את עמוד הברית החיצוני. זה העמוד שרואה מי שאינו חבר בברית כשהוא רוצה לבחון את הברית.את הדף כותבים בhtml(ישנם מספר קודים שלא עובדים).
  • יכול לנהל את הסכמי הברית.
  • יכול לראות את שותפי החוזים של כל חברי הברית.
  • מקבל הודעות שנשלחות לברית.

עמוד הברית החיצוני

הדיפלומט יכול לערוך את עמוד הברית החיצוני של הברית בעזרת לחיצה על הכפתור "ערוך דף ברית חיצוני" בתפריט "פעולה" בשגרירות.

עמוד הברית החיצוני,הינו העמוד שרואים השחקנים שאינם חברים בברית ומאפשר להם לקבל מידע על הברית. מרבית הבריתות מפרסמות בעמוד את תנאי הקבלה לברית, רשימת הסכמי השלום, מידע אודות הברית ומדוע כדאי להצטרף אליה וכו'

ניהול הסכמי שלום

הדיפלומט מקבל הצעות הסכמי שלום שנשלחות לברית מדיפלומטים של בריתות אחרות ויכול לאשר את ההצעה או לדחות אותה. דיפלומט יכול להציע הסכם שלום לברית אחרת בעזרת לחיצה על "שלח בקשת הסכם שלום" בתפריט "אפשרויות דיפלומטיה" בעמוד הברית החיצוני.

הדיפלומט:הרחבה

הדיפלומט אחראי על קשרי החוץ של הברית, כלומר הדיפלומט צריך ויכול לקדם קשרי דיפלומטיה עם בריתות אחרות: הקשרים יכולים להיות קשרי מסחר, קשרי מודיעין, קשרי צבא וכו'

קשרי מסחר

החלפת משאבים בין חברי שתי הבריתות. היחס המקובל הוא החלפת משאבים ביחס 1:1

קשרי מודיעין וצבא

  • חתימה על חוזים צבאיים באופן הדדי בין שתי הבריתות
  • עזרה הדדית במלחמות ובמתקפות
  • עזרה הדדית באיסוף מודיעין

תפקיד הדיפלומט במצב של מלחמה בן בריתות

הדיפלומט אחראי, למעשה על כל הזירה המדינית ביחסי החוץ של הברית. כלומר, במצב של מלחמה בין בריתות הדיפלומט יכול וצריך לנסות להגיע לפתרון מדיני עם הברית השנייה. ניתן לומר כי על הדיפלומט לנסות ל"תרגם" את ההישגים הצבאים של הברית בהישג מדיני, דהיינו הסכם אטרקטיבי לברית.

ראו גם

מדריך לעיצוב דף ברית

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.