FANDOMתיאור

אחד מהפילוסופים שלנו כתב דברים חכמים על מלחמה ושלום. הוא ממליץ לנו למצוא בעלי ברית שיעזרו לנו להלחם באויבנו!

השפעה

מאפשר חתימת חוזים צבאיים.