FANDOM


אגורה

בעזרת האגורה ניתן ליצור קשר עם כל שחקני האי.

אם שחקן באחד האיים שעליהם יש לכם עיר\ערים יפרסם הודעה הדיפלומטיה שלכם תהיה צהובה אך את ההודעה לא תוכלו לקרוא בדואר נכנס, אלא ב"אגורה(הודעות אי)" שנמצאת כאן.

לכל אי יש אגורה משלו ולכן לפעמים אתם תהיו בעיר מסוימת ותקבלו הודעה באגורה של אי אחר ולכן תצטרכו לבחור את האגורה שעל ההודעות בה אתם רוצים להסתכל פה.

הודעה חדשה עריכה

כדי לכתוב הודעה באגורה לחצו כאן, לאחר מכן תגיעו למסך הזה: קישור. תצטרכו לכתוב נושא שהוא בעצם הכותרת של ההודעה ואת ההודעה עצמה, מותר לכתוב עד 1K תווים בהודעה.

אפשר לכתוב הודעה כל 5 דקות.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.