FANDOM


האוצר הוא טורניר בהפעלתו של צוות היצירתיות אשר התקיים בשרת גמא. בעתיד, האוצר יהיה גם בשרתים נוספים. הפרוייקט הינו טורניר אתגרי אשר מכיל בתוכו גם ידע וגם אסטרטגיית לחימה במסגרת המשחק איקרים. למשתמשים ניתנות חידות אשר פיתרונן יוביל אותם אל ערים בהן הם צריכים להילחם עם אוייבים שונים במטרה לכבוש מספר ערים שיובילו אותם לנצחונות בשלבים הבאים.בפרוייקט האוצר שנערך בשרת גמא זכה המשתמש ofir אשר קיבל כפרס לזכייתו שטר אמבורסיה וסכום נכבד של זהב. ארכיון הפרוייקט בפורום: http://board.il.ikariam.com/board131-archives/board173-173/board209-209/

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.