FANDOM


כפר הברברים היה קיים תמיד, אך בגרסה 0.7.0 הוא עבר שיפור משמעותי ובערך הכול השתנה בו.

דברים כלליים על הברברים עריכה

כפר הברברים מופיע בכל אי שיש לשחקן מושבה עליו, ניתן לתקוף אותם תמיד. לשחקנים האחרים באיים שלך אין אף השפעה על כפר הברברים שלך, כל שחקן רואה את כפר הברברים לפי היסטוריית התקיפות האישית שלו.

לכפר הברברים 50 רמות, אם מנצחים את הכפר בשלב 50 הוא ייעלם. ברגע שכפר הברברים יגיעו לשלב 10, הם יכולים לתקוף אותך בחזרה ולהפריע לייצור משאבים שלך. כאשר כפר הברברים מובס (מנצחים קרב נגדו) הוא יעלה ברמה , אך כאשר לא ייתקף במשך פרק זמן מסוים הוא יירד ברמה, ירידה ברמה לא תתרחש אם הכפר כבר ברמה 10 ומעלה.

תקיפה של כפר הברברים אינה מורידה את הגנת האלים, בנוסף, לברברים אין מורל בקרב.

יחידות עריכה

ברברי מניף גרזן (קישור לתמונה) - 56 נקודות פגיעה, שריון 1. גורם נזק של 18 עם דיוק של (בערך) 90%.

ברברי נושא אלה (קישור לתמונה) - 12 נקודות פגיעה, שריון 1, גורם נזק של 5 עם דיוק של (בערך) 85%.

ברברי סכינאי (קישור לתמונה) - 18 נקודות פגיעה, אין שריון, גורם נזק של 10 עם דיוק של (בערך) 90%.

ברברי זורק גרזנים (קישור לתמונה) - 16 נקודות פגיעה, אין שריון, יש לו שני שיטות להתקפה:

הטלת גרזן - 10 נזק, דיוק של בערך 30%, תחמושת 7 | גרזן - 6 נזק, דיוק של בערך 60%

מהלך מלחמה ברברי (קישור לתמונה) - זהה לחלוטין לענק קיטור.

אייל ניגוח ברברי (קישור לתמונה) - 70 נקודות פגיעה, שריון 1. יש לו שני שיטות להתקפה:

אייל - 105 נזק, דיוק של בערך 20% | גרזן - 10 נזק, דיוק של בערך 20%

קטפולטה ברברית (קישור לתמונה) - 32 נקודות פגיעה, אין שריון. יש לה שני שיטות תקיפה:

פצצה - 270 נזק, דיוק של בערך 20%, 5 תחמושת | גרזן - 10 נזק, דיוק של בערך 20%

ספינת אוויר ברברית (קישור לתמונה) - 40 נזק, אין שריון, גורמת נזק של 48 עם דיוק של (בערך) 20%.

לוחם ברברי (קישור לתמונה) - הספינת קרב היחידה שיש לברברים, 29 נקודות פגיעה, אין שריון, גורמת נזק של 17 עם דיוק של (בערך) 75% אחוז, 4 תחמושת.

הפסקת אש עריכה

כיוון שהברברים יכולים גם לתקוף אותך (במיוחד בשלבים הגבוהים) בכל זמן אם תקפת אותם ולהפריע לך בייצור המשאבים, יש שחקנים שרוצים להגיע איתם להפסקת אש ויש במשחק אפשרות כזו. ניתן להעניק להם מתנה מסוימת כדי שיסכימו להפסקת אש.

מן הסתם, לא ניתן לקיים משא ומתן עם הברברים על הפסקת אש בזמן קרב איתם, בזמן שהכוחות שלך בדרך אליהם או בזמן שהכוחות שלהם בדרך אלייך.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.