FANDOM


הגנה

הגנה אלוהית

מהי?

הגנה אלוהית חלה על שחקנים חדשים מיד כשהשחקן נפתח.

ההגנה האלוהית מונעת משחקנים אחרים את האפשרות לתקוף אותך בכל דרך.

מתי היא נגמרת?

ההגנה נפסקת כאשר קורה אחד הדברים הבאים:

  • השחקן מבצע את ההתקפה הראשונה שלו (לא כולל כפר הברברים).
  • כשבניין העיריה מגיע לרמה 4, לבעלי חשבון פרמיום לרמה 6.
  • השחקן הפך ללא זמין.
  • השחקן ייסד את המושבה הראשונה.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.