Ikariam Wiki
Advertisement
הגנים של דמטר
הגנים של דמטר.gif
מגדיל את צמיחת האוכלוסייה.
משך השפעה זמן צינון
24 שעות 9 ימים

תיאור

דמטר, אלת האדמה והיבול יכולה לברך את אנשיך באדמה פוריה וקציר פנטסטי. האוכלוסיה שלך תגדל מהר יותר - אבל רק אם יש מספיק מקום דיור ורמת שביעות הרצון גבוהה מספיק.

שידרוגים והשפעות

 רמה  משך השדרוג משאבים לשדרוג  אמונה  השפעה
1 - - 20% גידול האוכלוסיה בערים שלך גדל ב 1 לשעה
2 15 דקות 8,800 40% גידול האוכלוסיה בערים שלך גדל ב 2 לשעה
3 30 דקות 31,800 60% גידול האוכלוסיה בערים שלך גדל ב 3 לשעה
4 45 דקות 73,200 80% גידול האוכלוסיה בערים שלך גדל ב 4 לשעה
5 60 דקות 135,500 100% גידול האוכלוסיה בערים שלך גדל ב 6 לשעהAdvertisement