FANDOM


כשנלחמים נגד יריב חזק, אפשר להשתמש בכוח שלו נגדו. יש לכך מספר שיטות, אבל עדיף להתמקד בשתיים ולהפוך אותן לצד החזק שלך! שיטה אחת מיוחדת במינה,מדברת על הטעיית היריב ועליה יכתב כאן:

רקע למצב: יריב חזק,אתה רוצה לנצח אותו,כל אחד והסיבה שנראית לו.היריב לא מוכן לבוא לתקוף אצלך,אתה חייב שיטה שתגרום לו לבוא אליך. מטרה:לגרום לו לתקוף אותך בעיר שלך. דרך: שלב ראשון: התגרות- התשמש בכל היכולות שלך להיות מעצבן, תתגרה תנסה להפיץ עליו שהוא גרוע בכל פורום אפשרי כדי שיבוא אליך,אם זה לא יעבוד עוברים לשלב הבא. שלב שני: לתקוף אותו בלילה בעיר מעפנה-שאין בה משאבים!!! להראות שאין לך מרגלים שם,זו הטעייה ראשונה,היא תעבוד בסיכוי גבוה כל עוד לא יתגלו שום מרגלים ואתה תשלח בזיזה עם הרבה ספינות!אם לא תעשה כך-סיכוייך יורדים לאפס (מבחינתך!). שלב שלישי: היריב יתקוף, אחרי שהתגרת בו ותקפת אותו- הוא בטוח יתקוף,אני אפשט בהמשך מה עושים שהוא בא אליך (אקשן אדיר). אם לא עובד תוקפים תקיפה זהה עוד פעם,הפעם בעיר חלשה אחרת.אם יש לכם ביצים אני ממליץ לתקוף עיר עם צי בלי לשלוח צי (הטעייה שנייה שהיא רשות אבל מאוד מומלצת) וכך להראות שאין לך ריגול בערים שלו.אם גם זה לא עובד עוברים לשלב שלישי. שלב שלישי: אומרים ליריב שאתה ממש רוצה להיכנס בו ובגלל שאתה כל כך תותח והוא כל כך גרוע,אתה תוקף אצלו,תגיד לו שיעלה כוננות לתקיפה.התקיפה בעיר הראשית כמובן חחחח... שלב רביעי: הטעיה שלישית! לא תוקפים בבירה,תוקפים בעיר אחרת עם המון משאבים! הוא יבוא לתקוף עכשיו בגלל שבכל הזמן הזה הוא בטוח שלך מרגלים-אחרי שלב הניג'וס (שלב ראשון) הוא כבר בטוח מרגל אחריך,אחרי שלב הניג'וס כבר עדיף להשאיר מעט מאוד גנרלים בערים,לגרות אותו לתקוף. אני בטוח שאחרי שעיצבנת אותו כל כך הוא כבר יכנס בך. שלב חמישי:הולכים אחורה,לפני שלב הניג'וס,לפניו דיברת עם חברים שלך רק בפייסבוק או בכל צ'אט אחר וכך עירבת אותם במתרחש,היריב לא יראה אותם גם אם יבדוק תקשורת,הם יעזרו לך לקרוע אותו שהוא יתקוף (להוציא צי מהבירה דרך אגב). שלב אחרון: הוא תוקף-אתה לא מחזיר את הצבא שלך! אתה כובש לו עיר אחרת מתוך שתיים על אותו אי!ואז את השנייה-שם מצור על כל האי! ומכאן עשה מה בראש שלך,אם הוא יפעל יהיה טוב,אם לא?נקווה שיש לך גב....

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.