FANDOM


הערך נמצא בעריכה סימןקריאה
עורכי האיקיפדיה מעדכנים את הערך או מוסיפים לו מידע. נא להתאזר בסבלנות. בטיפול על ידי: korel.

פרוייקט היכל התהילה הינו חלק מפרוייקטי הדגל של צוות היצירתיות, אשר מטרתו בחירת השחקנים המשפיעים ביותר באיקרים ישראל, על ידי שחקני השרתים השונים, כאשר הנבחרים זוכים לתהילה עולם ולפרסים מיוחדים, כמו כן לדרגת "היכל התהילה" בפורום.

עד כה נערכו שבעה סבבים של היכל התהילה והסבב השמיני צפוי להיערך ביוני-יולי, 2016.

ניהול הפרוייקט

בשני סבביו הראשונים (אוקטובר 2009, יולי 2010) נוהל פרוייקט היכל התהילה על ידי אדמין הפורום בדימוס - Archangel.

החל מהסבב השלישי נוהל הפרוייקט על ידי צוות היצירתיות המאוחד של איקרים ישראל.

הסבב השלישי שנערך באפריל 2011 נוהל על ידי צוות היצירתיות בראשות AngelDream.

הסבב הרביעי שנערך ביולי 2012 נוהל על ידי צוות היצירתיות בראשות Bdex. הסבב השביעי והאחרון נערך בספטמבר 2015 ונוהל גם הוא על ידי צוות היצירתיות בראשות Korel.

שלבי הפרויקט

שלב ראשון

שחקנים מכל שרת ממלאים טפסים להגשת מועמדויות, שם הם רושמים את שם השחקן המשפיע ביותר לדעתם מהשרת הספציפי הזה, ומדוע הם חושבים שמגיע לו להיות חבר היכל התהילה של השרת. שלושה השחקנים שקיבלו את מירב הצעות המועמדויות עולים לבחירה ישירה של המשתמשים בערב ההצבעה המיוחד של היכל התהילה, על ידי סקר בין שלושתם.

שלב שני

בין שלושה השחקנים שעלו לשלב הזה נערכת הצבעה ישירה בערב הצבעה מיוחד. שחקני השרת מצביעים לשחקן המשפיע ביותר בשרת שלהם והוא זוכה בתואר חבר היכל התהילה.

סבבי הפרוייקט

הסבב הראשון

בסבב הראשון נבחרו השחקנים הבאים:

שרת אלפא: לגיונר, Thunder Emperor.

שרת גאמא: DBEVELLE, AngelDream, LiorWap.

שרתים בטא, דלתא: ORIORMEIR, דן77, ברבריאן.

הסבב השני

שרתים גאמא ואפסילון: nash669.

שרת גאמא: לירן20.

שרת אפסילון: sam.

הסבב השלישי

שרת אלפא: ROBBER.

שרת בטא: האביר השחור - נפסל עקב רמאות

שרת גאמא: אלדד21.

שרת דלתא: אילן.

שרת אפסילון: ELIRAN, SUBLADIN.

שרת זטא: חרב הפקח/חרב גדעון.

הסבב הרביעי

שרת אלפא: Morgan le fay.

שרת גאמא: SAMBUSAK.

שרת דלתא: TARZAN.

שרת אפסילון: ORLY.

שרת זטא: רפאל מ.

שרתים אחרים: אבשלום.

הסבב החמישי

שרת אלפא: FISH31.

שרת בטא: WISHMASTER.

שרת גאמא: AKIRA.

שרת דלתא: PSY29.

שרת אפסילון: KS1000.

שרת זטא: LAPID.

שרת אטא: UNDEFEATED- נפסל בהחלטת הנהלה עקב כפולים בפורום

שרת תטא: OMER_T.

שרת יוטא: נוי המימון.

קיר היכל התהילה

הסבבהחמישי
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.