FANDOM


הכרזת מלחמה היא אחד האמצעים המקובלים במלחמה באיקרים. במידה וישנה יריבות בין שתי בריתות ואחת הבריתות רוצה לבטל את חוק הבאשינג לצורך מלחמה (חוק הבאשינג הוא חוק האומר שאסור לתקוף עיר מסוימת יותר מ6 פעמים ב24 שעות), היא יכולה להכריז הכרזת מלחמה על הברית שנגדה היא רוצה להילחם וחוק הבאשינג יתבטל. סיבה נוספת להכרזת מלחמה היא פרסום. במידה ואחת הבריתות רוצה להראות את כוחה בפניי כל הבריתות האחרות, היא מכריזה מלחמה על הברית המסוימת שנגדה היא נלחמת, ובדרך כלל גם מראה דוחות קרב כדי להראות את עוצמתה.

חוקי הכרזת המלחמה

הכרזת מלחמה מכריזים בפורום המלחמה של השרת בו נמצאות הבריתות הנלחמות. (שימו לב! ברית נחשבת רק אם יש בה 3 שחקנים לפחות), וזה בכדי לבטל את חוק הבאשינג (אשר אוסר לתקוף מעל ל6 פעמים עיר של שחקן). חוק הבאשינג מתבטל 12 שעות לאחר הכרזת המלחמה, וחוזר להיות בתוקף ברגע שהמלחמה נגמרת

לברית מותר להכריז מלחמה על מספר בריתות. אבל למספר בריתות אסור להכריז מלחמה על ברית אחת. שימו לב! לא ניתן להכריז מלחמה על שחקן בודד. ברית נחשבת אך ורק אם יש בה לכל הפחות 2 שחקנים.

  • יש לקבל אישור על הכרזת המלחמה ממנהל שרת ו/או סופר מנהל/ת משחק לפני ההכרזה בפורום, את ההכרזה יש לשלוח דרך מערכת הפניות

חוקי הכרזת המלחמה

1.יש לפתוח אשכול חדש עם הכותרת הבאה: [Tag alliance] VS [Tag alliance2] או [Tag alliance] VS [Tag alliance2] & [Tag alliance 3]

2.רק מנהיג, גנרל או דיפלומט יכולים להכריז על מלחמה. אם משתמש אחר יכריז מלחמה, המלחמה לא תהיה תקפה! (גם מזכיר אינו יכול להכריז מלחמה)

3.בהכרזה חובה לרשום את שמות הבריתות המעורבות, סיבות למלחמה, מקומי הבריתות, ותנאי סיום. מספר דוגמאות לתנאי סיום: •ירידה בניקוד

•תשלום של משאבים (שימו לב שלא לעבור על חוק הדחיפה! - יש לקבל אישור ממנהל השרת להעברת משאבים משחקן חלש לשחקן חזק יותר)

•זמן מוגדר לסיום המלחמה

אשכול הנפתח שלא כפי שרשום כאן, יינעל והמלחמה לא תהיה תקפה. בסוף האשכול דרוש לכתוב את שם מנהל/ת השרת או סופר מנהל/ת משחק.


איך מסיימים מלחמה? 1.הבריתות המעורבות הגיעו להסכם

2.הברית התוקפת השיגה את מטרותייה (שצויינו בהכרזת המלחמה)

3.אם בנושא הכרזת המלחמה לא נכתבו תגובות במשך 14 יום האשכול יינעל והמלחמה נגמרת

בסיום המלחמה, פותח האשכול חייב לציין זאת בכדי שינעלו את הנושא - חוק הבאשינג חוזר להיות תקף ברגע שמלחמה נגמרת.

דוחות קרב

נהוג ורצוי אחרי פתיחת המלחמה לפתוח אשכול דוחות קרב, ובוא מפרסמים את הדוחות במלחמה.

  • אסור לכתוב תגובה ללא דוח!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.