Ikariam Wiki
Advertisement

שלום לכולם פה אני יסביר מה כדי לעשות למתחילים

ההצעות הבסיסיות: לא לשדוד עד שלא חקרת פלנקסים (מומלץ לא חובה)

כדי לתקוף את עיר הברברים עד שלב עשר ואז להתחיל לתקוף ערים (שאחרי שתרגלו אחריהם תראו שהם טובות לתקיפה)

ממש לא כדי לעשות שלום בכפר הברברים שווה אולי אם אתה כבר מספיק טוב ותוקף ערים אחרות ונמאס לך לתקוף את כפר הברברים

עדיף להתחיל עם חבר באותו עיר (דרך הקישור שנותנים) או לבקש ממשהו להיות תחת חסותו (שאתה נתון להגנתו)

סוף

Advertisement