FANDOM


  • מעודכן לגירסא 0.4.2


מבוא עריכה

צבא  הוא פרט חשוב מאוד באיקרים. צבא משמש לבזיזות להשגת משאבים, למלחמות בין בריתות, ולהגנה על האימפריה שלך כמובן. ישנם אנשים שאינם מחזיקים צבא, ומאוד קשה להסתדר בלעדיו, בייחוד כשמסביבך שחקנים רבים (וחלקם חזקים). שחקנים רבים לא יודעים איך לבנות את הצבא שלהם, ומאמנים "מה שבא ליד". זה לא טוב. אם לא תבנו את הצבא שלכם כראוי, תשלמו מחיר כבד בעת קרבות נגד שחקנים שבנו את הצבא שלהם כמו שצריך. במדריך הבא נלמד אתכם כיצד לבנות את הצבא כמו שצריך, ולא להגיע למקומות לא נעימים בקרבות. קריאה מהנה!

כיצד לבנות צבא יבשתי עריכה

קודם כל, בוחרים לכמה סיבובים רוצים שהצבא יספיק. כאן אני אתן דוגמה לצבא מעולה שיחזיק למשך 9 סיבובים.


חיל רגלים קל (נושאי חרב ונושאי חנית): אם יש לכם נושאי חרב, זה עדיף כמובן על נושאי חנית. אני מניח שברגע שתגיעו לרמה מספקת שבה תוכלו לאמן צבא רציני, כבר יהיו לכם מן הסתם נושאי חרב. נושאי החרב ונושאי החנית נכנסים לשדה הקרב של עיר ברמה 18+ - 180 בכל סיבוב. בכל סיבוב מתים 90 נושאי חרב. מכאן שבשביל צבא של 9 סיבובים צריך 810 נושאי חרב + 90 נושאי חרב כדי למלא את השורה בסוף. לכן צריך 900 נושאי חרב.

חיל רגלים כבד (פלנקסים וענקי קיטור): ענקי קיטור צריך בערך כשליש מנושאי החרב שאימנתם, בכפולות של 91. כלומר, לצבא של 900 נושאי חרב שמספיק ל9 סיבובים, צריך 273 ענקי קיטור. פלנקסים יותר מומלץ להחזיק, ואם מחזיקים פלנקסים במקום ענקי קיטור, צריך פי 4 יותר פלנקסים מאשר הענקי קיטור, בכפולות של 40, וכן, זה יוצא סכומים גדולים. לצבא שכזה מומלץ להחזיק בסביבות ה-1,080 פלנקסים.

חיילי טווח ארוך (קלעים, קשתים ורובאים): קלעים וקשתים לא מומלץ לאמן כלל, מכיוון שהם יחידות גרועות ולא מועילות במיוחד. קלעים וקשתים מאמנים בכפולות של 40, מומלץ לאמן אותם בכמות של שליש מן הפלנקסים עד ל280. כלומר, אם יש לכם 360 פלנקסים, תאמנו כ-120 קשתים, אך אם יש לכם 1200 פלנקסים, תאמנו 280 קשתים. אך שוב אני אומר, עדיף לא לאמן קשתים וקלעים כלל ולחכות לרובאים. רובאים מאמנים בכפולות של 70, לכל רובאי יש תחמושת שמספיקה ל-3 סיבובים. לצבא שמחזיק ל9 סיבובים, צריך 3 פעמים 70 רובאים כלומר 210 רובאים בסך הכל. לא צריך יותר מזה.

ארטילריה (איילי ברזל, קטפולטות ומרגמות): איילי ברזל מומלץ לא לאמן כלל. כל יחידות הארטילריה ממלאות את כל השורה בכמות של 24. על כן מאמנים אותם בכפולות של 24. קטפולטות מחזיקות ל-5 סיבובים עם התחמושת שלהן ועל כן בשביל צבא שמחזיק למשך 9 סיבובים צריך 48 קטפולטות (את התוצאה מעגלים כלפי מעלה, כלומר, אם לדוגמה אתם בונים צבא שיחזיק למשך 6 סיבובים, עליכם לבנות 48 קטפולטות, בכדי ש24 ישמשו ל5 סיבובים הראשונים וכשיגמר להם התחמושת ה24 הנוספים ימלאו את השורה בסיבוב האחרון). מרגמות מחזיקות ל-3 סיבובים עם התחמושת שלהן ועל כן צבא שמחזיק למשך 9 סיבובים צריך 72 מרגמות. לאיילי ברזל אין תחמושת ולכן 24 איילי ברזל מספיקים לכל ה-9 סיבובים. אך לא מומלץ להשתמש באיילי ברזל, לוקח להם זמן רב לפרוץ את החומה, וחומה ברמה גבוהה מספיק לא מאפשרת לאיילי ברזל לפרוץ אותה כלל.

  • שימו לב שכאשר אתם רוצים לבנות צבאות גדולים הם דורשים הרבה מרגמות. לדוגמה - צבא שמחזיק למשך 24 סיבובים דורש 192 מרגמות. זה לא כל כך הגיוני. המרגמות יקרות הן מבחינת משאבים לבנייה והן מבחינת תחזוקה, ולכן, אם נגיד יש לכם צבא שאמור להחזיק ל24 סיבובים, מאמנים עד 72 מרגמות (שמספיקות ל9 סיבובים), ומשם ממשיכים לייצר רק קטפולטות. כלומר, אם 24-9=15, אז צריך עוד 72 קטפולטות כדי שיספיקו ל15 הסיבובים הבאים (כל 24 קטפולטות מספיקות ל5 סיבובים וב15 יש 3 פעמים 5 ולכן צריך 72 קטפולטות).

יחידות אוויר (גירוקופטרים ומפציצים): גירוקפטרים נכנסים בכל סיבוב בכמות של 40 ומספיקים למשך 4 סיבובים. על כן בשביל צבא שמחזיק למשך 9 סיבובים צריך 120 גירוקופטרים (את התוצאה מעגלים כמובן כלפי מעלה, בכדי שיהיו גירוקופטרים שימלאו את השורה גם בסיבוב האחרון). מפציצים נכנסים בכל סיבוב בכמות של 20 ומספיקים למשך 2 סיבובים. על כן בשביל צבא שמחזיק למשך 9 סיבובים צריך 100 מפציצים.


60 טבחים


טבלת המחשה לבניית צבא יבשתי עריכה

מספר הסיבובים נושאי חרב\נושאי חנית ענקי קיטור פלנקסים רובאים קשתים\קלעים מרגמות קטפולטות גירוקופטרים מפציצים
1 240 112 360 84 80 30 30 60 30
2 360 112 360 84 80 30 30 60 30
3 480 112 360 84 180 30 30 60 60
4 600 224 720 168 180 60 30 60 60
5 720 224 720 168 210 60 30 120 90
6 840 224 720 168 210 60 60 120 90
7 960 336 1080 252 210 90 60 120 120
8 1080 336 1080 252 210 90 60 120 120
9 1200 336 1080 252 210 90 60 180 150
10 1320 448 1440 336 210 120 60 180 150
11 1440 448 1440 336 210 120 90 180 180
12 1560 448 1440 336 210 120 90 180 180
13 1680 560 1800 420 210 150 90 240 210
14 1800 560 1800 420 210 150 90 240 210
15 1920 560 1800 420 0 150 90 240 240
מספר הסיבובים נושאי חרב\נושאי חנית ענקי קיטור פלנקסים רובאים קשתים\קלעים מרגמות קטפולטות גירוקופטרים מפציצים


הערות לגבי הטבלה:

  • זיכרו! לאחר שמגיעים לצבא שדורש מעל 72 מרגמות, לא מאמנים יותר מרגמות אלא משלימים את הסיבובים החסרים עם קטפולטות.
  • איילי ברזל, טבחים ורופאים אינם מופיעים בטבלה מכיוון שמספרם אינו משתנה:
    • איילי ברזל צריך לכל צבא 24 ולא יותר מזה, אך עדיף להחזיק קטפולטות ומרגמות.
    • טבחים צריך לכל צבא 30-60, לא יותר ולא פחות מזה.
    • רופאים לא מומלצים לאימון, אך אם אתם משתמשים בצבא עם פלנקסים, תאמנו כ-30-40 רופאים.

הרכב הצי הימי עריכה

ספינות בעלות שיריון כבד (ספינות אייל ברזל, ספינות בליסטרה, להביורים ואיילי ברזל מושטים): הספינה החזקה ביותר היא אייל ברזל מושט אך היא לא מומלצת לשימוש בגלל כמות הזהב שהיא גוזלת. הספינה המומלצת ביותר לשימוש היא הלהביורים. כל הספינות במחלקה ממלאות את השורה בכל סיבוב ב-50 ספינות.

ספינות ארוכות טווח (ספינות בליסטרה, ספינות קטפולטה וספינות מרגמה): הספינה החזקה ביותר היא ספינת מרגמה אך היא לא מומלצת לשימוש בגלל כמות הזהב שהיא גוזלת. ניתן להשתמש או בספינות בליסטרה, או בספינות קטפולטה. ספינות בליסטרה וקטפולטה דומות מאוד זו לזו מבחינת כוח. ספינת קטפולטה מעט יותר חזקה מבחינה התקפית, ולעומת זאת ספינת בליסטרה היא ספינה הרבה יותר הגנתית, כלומר, יש לה הרבה נקודות פגיעה, שיריון וכיוצ"ב. אני ממליץ על ספינות בליסטרה, מכיוון שהן גם שייכות למחלקת שיריון כבד, והן יכולות להחליף את הלהביורים בעבודתם במקרה הצורך. גם הספינות האלו ממלאות את כל השורה בכל סיבוב ב-50 ספינות, כלומר, עליכם לאמן 50 ספינות בליסטרה או קטפולטה בכדי למלא את השורה. לספינות בליסטרה וקטפולטה יש תחמושת שמספיקה ל5 סיבובים. אם יהיו לכם צוללות בקרב, ספינות הטווח רחוק שלכם לא יפגעו ולכן לא תצטרכו לשלוח כמות גדולה כל כך.

ספינות מפציצים (צוללות): הצוללות ממוקמות במשבצת משלהן ונכנסות 30 בכל סיבוב. צוללות מאוד חשובות בקרב ימי. הן תוקפות את שורת הטווח רחוק של האויב. אם לא לאויב שלכם יהיו צוללות ולכם לא, לא תוכלו לנצח כמעט בכל קרב ימי.


כיצד לבנות צי ימי עריכה

כעת, לאחר שהסברנו מעט על הרכב הצי הימי, נלמד אתכם כיצד לבנות אותו בצורה נכונה:

קודם כל, אם אינכם מתכוונים לאמן יותר מ100 ספינות, תאמנו רק להביורים.

דבר ראשון, בוחרים כמה להביורים מאמנים. אם החלטתם לאמן לא יותר מ300 להביורים, לא צריך יותר מ-50 ספינות בליסטרה או קטפולטות. בשביל צבא של 300 להביורים ומעלה, צריך 100 ספינות בליסטרה וקטפולטה, בשביל צבא של 500 להביורים ומעלה צריך 150 ספינות בליסטרה או קטפולטה וכן הלאה. בשביל צבא של 100 להביורים צריך 42 צוללות. בשביל צבא של 150 להביורים צריך 60 צוללות. בשביל צבא של 200 להביורים צריך 75 צוללות. מכאן עושים צוללות בכפולות של 25, כלומר, אם יש לכם 250 להביורים, צריך 100 צוללות, אם יש לכם 300 להביורים, צריך 125 צוללות, וכן הלאה..


בית מלאכה ושיפורי יחידות עריכה

יש המון אנשים שלא משפרים את היחידות והספינות שלהם בבית המלאכה, וזו טעות כבדה מאוד. נכון, זה יקר מאוד, זה עולה המון קריסטלים, אבל זה מועיל מאוד. חובה לשפר כל יחידה וספינה שאתם משתמשים בה במהלך קרבות, זה מועיל ותורם רבות לקרב, הרבה מעבר למה שאתם מדמיינים. רק להמחשה, אם יצא לכם להיות בקרב נגד שחקן שהנושאי חרב שלו לא משופרים בכלל ואילו שלכם משופרים בהגנה ובהתקפה למקסימום, אתם תהרגו לי כמעט פי 2 יותר נושאי חרב בכל סיבוב.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.