FANDOM


המטע המקודש של הדס
המטע המקודש של הדס
מחזיר את עלויות המשאבים של יחידות שמתו בהגנה על עריהן בתור יחידות שיש.
משך השפעה זמן צינון
16 שעות 4 ימים

תיאור עריכה

הדס האדיר, שליט השאול, יכול לשלוח גורגונות איומות, שיכולות להפוך במבטן כוחות מסתערים לאבן . יחד עם זאת, יש לכך השפעות נלוות נעימות, שבסוף הקרב, תמיד יהיה לנו מספיק אבן בכדי לשקם את החומות.

שידרוגים והשפעות עריכה

 רמה זמן קטןמשאבים לשדרוג אמונה  השפעה
1 - - 20% 10% מעלות המשאבים לכל היחידות שמתות במהלך קרבות על הערים שלהם מתקבלות חזרה בתור יחידות שיש.
2 15 דקות 8,800 40% 15% מעלות המשאבים לכל היחידות שמתות במהלך קרבות על הערים שלהם מתקבלות חזרה בתור יחידות שיש.
3 30 דקות 31,800 60% 20% מעלות המשאבים לכל היחידות שמתות במהלך קרבות על הערים שלהם מתקבלות חזרה בתור יחידות שיש.
4 45 דקות 73,200 80% 25% מעלות המשאבים לכל היחידות שמתות במהלך קרבות על הערים שלהם מתקבלות חזרה בתור יחידות שיש.
5 60 דקות 135,500 100% 40% מעלות המשאבים לכל היחידות שמתות במהלך קרבות על הערים שלהם מתקבלות חזרה בתור יחידות שיש.