FANDOM


המעוז של ארס
המעוז של ארס
מגדיל את מורל היחידות במהלך קרב.
משך השפעה זמן צינון
12 שעות 3 ימים

תיאור עריכה

אַרֵס, אל הלוחמה הפראית, אהבת הדם והטבח, ממלא את לב הלוחמים בקרבת הערים שלך בשנאה צרופה. לוחמים אלה יסתערו לקרב עקוב מדם ללא התחשבות בבריאותם האישית, עד שלא ישאר אדם עומד.

  • יש להבהיר כי תוספת המורל ליחידות האויב מתייחס לכוחות כובשים הפרוסים באחת מעריו של שחקן שהפעיל את הפלא. יחידות התוקפות עיר של שחקן שהפעיל את הפלא אינן מקבלות תוספת מורל.

שידרוגים והשפעות עריכה

 רמה זמן קטןמשאבים לשדרוג אמונה  השפעה
1 - - 20% +50 מורל לסיבוב לכל היחידות המוצבות אצלך בערים - גם ליחידות אויב!
2 15 דקות 8,800 40% +100 מורל לסיבוב לכל היחידות המוצבות אצלך בערים - גם ליחידות אויב!
3 30 דקות 31,800 60% +200 מורל לסיבוב לכל היחידות המוצבות אצלך בערים - גם ליחידות אויב!
4 45 דקות 73,200 80% +300 מורל לסיבוב לכל היחידות המוצבות אצלך בערים - גם ליחידות אויב!
5 60 דקות 135,500 100% +1000 מורל לסיבוב לכל היחידות המוצבות אצלך בערים - גם ליחידות אויב!