FANDOM


המקדש של אתנה
המקדש של אתנה
הגדלת כמות המשאבים המוגנים מפני בזיזה.
משך השפעה זמן צינון
24 שעות 7 ימים

תיאור עריכה

אתנה, הבלתי נלאית, המגנה. בתור אלת ההגנה של עריך ושל בעלי המלאכה, היא יכולה לחזק את קירות מחסניך בכדי להחביא יותר משאבים מאויבים בוזזים.

שידרוגים והשפעות עריכה

 רמה זמן קטןמשאבים לשדרוג אמונה  השפעה
1 - - 20% +40% משאבים מאובטחים בכל המחסנים
2 15 דקות 8,800 40% +80% משאבים מאובטחים בכל המחסנים
3 30 דקות 31,800 60% +160% משאבים מאובטחים בכל המחסנים
4 45 דקות 73,200 80% +240% משאבים מאובטחים בכל המחסנים
5 60 דקות 135,500 100% +400% משאבים מאובטחים בכל המחסנים