FANDOM


המקדש של הרמס
המקדש של הרמס
הפחתת זמן העמסת המטען
משך השפעה זמן צינון
4 שעות 24 שעות

תיאור עריכה

הרמס, אלוהי הסוחרים הניידים ואלוהי התחבורה, לא יכול לסבול מראה של ספינות עומדות ומשאבים שלא בשימוש. הוא ממלא את תפילות הסוחרים להגיע מהר יותר למקומות ע"י נתינת כוחות על אנושיים לעובדי המספנות. זאת אומרת שכל ספינה צריכה לבזבז רק חלקיק מהזמן הרגיל בהעמסה בנמל.

  • נכון לינואר 2010, הניסוח בעזרה של המשחק הוא "זמן העמסת מטען מופחת ב-%XX" והוא אינו חד משמעי. לפי מדידות שבוצעו על ידי שחקנים ברחבי העולם ניתן לראות כי הכוונה היא שמהירות העמסת המטען גדלה ב-%XX.

שידרוגים והשפעות עריכה

 רמה זמן קטןמשאבים לשדרוג אמונה  השפעה
1 - - 20% זמן טעינת הסוחרות גדל ב 20%.
2 15 דקות 8,800 40% זמן טעינת הסוחרות גדל ב 40%.
3 30 דקות 31,800 60% זמן טעינת הסוחרות גדל ב 60%.
4 45 דקות 73,200 80% זמן טעינת הסוחרות גדל ב 80%.
5 60 דקות 135,500 100% זמן טעינת הסוחרות גדל ב 100%.