FANDOM


המקדש של פוסידון
המקדש של פוסידון
קיצור זמן הנסיעה של ספינות.
משך השפעה זמן צינון
4 שעות 24 שעות

תיאור עריכה

פוסידון, אל הים, שלח לא מעט מלחים חסרי כבוד אל מסעות מגוחכים. אך אלו שנותנים לו כבוד, יכולים לצפות שאניותיהם ישוטו במים רגועים ויובלו על ידי רוחות מושלמות אל עבר נמלי היעד.

  • הפלא משפיע הן על ספינות קרב והן על ספינות מטען.
  • השפעת הפלא תחול במהלך הדרך כולה, גם אם זמן הנסיעה גדול משעתיים (משך השפעת הפלא) ובלבד שהספינות יצאו לדרכן בזמן שהפלא פעל.

שידרוגים והשפעות עריכה

 רמה זמן קטןמשאבים לשדרוג אמונה  השפעה
1 - - 20% מגביר את המהירות ספינות המלחמה וספינות המסחר ב10%.
2 15 דקות 8,800 40% מגביר את המהירות ספינות המלחמה וספינות המסחר ב30%.
3 30 דקות 31,800 60% מגביר את המהירות ספינות המלחמה וספינות המסחר ב50%.
4 45 דקות 73,200 80% מגביר את המהירות ספינות המלחמה וספינות המסחר ב70%.
5 60 דקות 135,500 100% מגביר את המהירות ספינות המלחמה וספינות המסחר ב100%.