FANDOM


הנפחיה של הפסטוס
הנפחייה של הפסטוס
מגדיל את ערך הנזק והשריון של יחידות במהלך קרב.
משך השפעה זמן צינון
24 שעות 7 ימים

תיאור עריכה

הֶפַייסְטוֹס, אל הנפחים, יכול לברך את עבודת הנפחים שלו. למשך כמה שעות, הופכים המגינים שלהם לחזקים מאד והחרבות לחדות במיוחד, עד שנדמה שהם חושלו על ידי האל עצמו.

שידרוגים והשפעות עריכה

 רמה זמן קטןמשאבים לשדרוג אמונה  השפעה
1 - - 20% כל היחידות הלוחמות מקבלות 0 יותר הגנת שריון וגורמות 10% יותר נזק.
2 15 דקות 8,800 40% כל היחידות הלוחמות מקבלות 1 יותר הגנת שריון וגורמות 10% יותר נזק.
3 30 דקות 31,800 60% כל היחידות הלוחמות מקבלות 1 יותר הגנת שריון וגורמות 15% יותר נזק.
4 45 דקות 73,200 80% כל היחידות הלוחמות מקבלות 2 יותר הגנת שריון וגורמות 15% יותר נזק.
5 60 דקות 135,500 100% כל היחידות הלוחמות מקבלות 2 יותר הגנת שריון וגורמות 20% יותר נזק.