FANDOM


לפני שמתחילים עריכה

חישוב ניקוד גנרלים ליחידות שדה וספינות עריכה

פה נלמד : איך מחשבים ניקוד גנרלים לכל יחידה , בפעולת חישוב חשבונית.

לכל יחידת שדה / ספינה יש את עלות המשאבים הבסיסית שלה. במהלך הזמן תחקרו מחקרים ותבנו מבנים מפחיתי עלות, באופן שיגרום להפחתת העלות הבסיסית של היחידות / ספינות.

לצורך החישוב אנחנו נסתכל על העלות הבסיסית בלבד. ונכפיל אותה ב- 0.02, שזה בחישוב קל יוצא, לחלק ב- 50.

המספר שקיבלנו בחישוב הוא ניקוד הגנרלים שהיחידה/ספינה שווה.

מה הם נקודות התקפה והגנה עריכה

נק' התקפה עריכה

כל יחידה / ספינה שאנחנו משמידים בקרב נגד שחקן (לא כפר הברברים!) אחר, שווה ניקוד גנרלים מסוים.

  • אנחנו נסתכל כעת על מצב בו אנחנו התוקף.
  • הסבר על חישוב נקודות ההתקפה

היחידה שהרגנו שווה X גנרלים. כמות נק' ההתקפה שקיבלנו ממנה שווה 2.5 כפול X גנרלים.

לדוגמה :

יחידה שווה 60 גנרלים והרסנו אותה, קיבלנו 150 נק' התקפה (60*2.5=150).

הרסנו בקרב גדול 8000 גנרלים למישהו, כמות נק' ההתקפה המתקבלות: 20,000 (8,000*2.5=20,000).

לאחר צבירת נקודות התקפה :

נקודות ההתקפה ירדו ב- 5% ליום, הכוונה שכל יום בשעה 00:25 (זמני שרת) הניקוד שלכם מוכפל ב- 0.95.

לדוגמה , היה לי היום 100.000 נקודות, מחר יהיה לי 95,000.

ניקוד ההתקפה לא מחושב בניקוד הכללי.

נק' הגנה עריכה

כל יחידה/ ספינה שאנחנו הורסים בקרב נגד שחקן (לא כפר הברברים!) אחר, שווה ניקוד גנרלים מסויים.

אנחנו נסתכל כעת על מצב בו אנחנו המגן.

היחידה שהרגנו שווה X גנרלים. כמות נק' ההגנה שקיבלנו ממנה שווה 2.5 כפול X.

לדוגמה, יחידה שווה 100 גנרלים והרסנו אותה, קיבלנו 250 נק' התקפה (100*2.5=250).

הרסנו בקרב גדול 10,000 גנרלים למישהו, כמות נק' ההגנה המתקבלות: 25,000 (10,000*2.5=25,000).

ניקוד ההגנה יורד ב- 5% ליום, הכוונה ש כל יום בשעה 00:25 (זמני שרת) הניקוד שלכם מוכפל ב- 0.95.

לדוגמה היה לי היום 50,000 נקודות, מחר יהיה לי 47,500.

ניקוד ההגנה לא מחושב בניקוד הכללי.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.