FANDOM


העיקר היצירתיות זהו פרוייקט, שמהווה תחרות על כרטיס כניסה לצוות היצירתיות. כלומר, הזוכה בתחרות נהיה חבר מן המניין בצוות היצירתיות של איקרים ישראל. הפרוייקט פתוח להרשמה לכל קהילת הפורום. את הפרויקט הגו המשתמשים MR_B  ו-LENNY - חברים בצוות היצירתיות לשעבר.

הפרוייקט מחולק לשלבים, כאשר בכל שלב נבחנים קריטריונים שנחוצים לחברי צוות היצירתיות, כגון: ידע במשחק ובפורום, יצירתיות, ניסוח וכו'.

לפרוייקט היו כבר 2 עונות. העונה הראשונה החלה ב-20 בפברואר 2010, והזוכה בה היה crazyboss או בשמו המקורי The Star (נתנאל), שהתמודד מול TheRulerBest (ליעד וקנין) בגמר. נתנאל לימים הפך לסגן ראש צוות היצירתיות. העונה השנייה, החלה ביוני 2013, והזוכה בה היה ProfessorCrazy (אופק) שניצח בגמר את darkboy (רועי).

שלבי העונה הראשונה של הפרוייקט

השלב הראשון: בשלב הראשון, המשתתפים היו צריכים לפרט על עצמם. להסביר, מדוע דווקא להם היה מגיע להתקבל לצוות היצירתיות. שופטי התחרות, התבקשו לדרג את המצעים מאחד עד עשר, ואלו עם הניקוד הנמוך ביותר יודחו מהתחרות. באופן כללי, מי שפירט על עצמו יותר, הסביר בצורה יותר איכותית ורצינית, סיכוייו להמשיך לשלב הבא היו גבוהים יותר.

העוברים לשלב הבא:

idodido,master_guy,ארווש האגדי,The Star,liad vaknin,Emperor,טימון,רוטרי,itai_A,MR-G

השלב השני: "חונך ליום אחד"- צוות היצירתיות הפעיל פרוייקט חונכות ייחודי למשחק איקרים. פרוייקט החונכות מטרתו להעביר לשחקנים החדשים מידע בנוגע למשחק ולהדריך אותם בצעדיהם הראשונים. על המשתתתפים היה להכנס לנעלי החונכים למספר ימים, ולחנוך שחקנים חדשים באיקרים! החונכים הטובים ביותר, עברו לשלב הבא.

העוברים לשלב הבא:

idodido,master_guy,ארווש האגדי,The Star,liad vaknin,Emperor,טימון,רוטרי,itai_A,MR-G

השלב השלישי: "שלב האיקיפדיה"- בנוסף לפרוייקט החונכות ההופעל על ידי צוות היצירתיות, מופעל גם פרוייקט "האיקיפדיה"- האתר בסגנון "וויקי" אשר מכיל ערכים בכל נושאי איקרים, ולאחרונה- גם בנושאי הפורום הישראלי. המתחרים היו צריכים לכתוב מדריך לפורום או למשחק. המדריכים דורגו על ידי חבר השופטים, ולפי הדירוג נבחרו המשתמשים שעלו לשלב הבא.

העוברים לשלב הבא:

idodido,master_guy,ארווש האגדי,The Star,liad vaknin,Emperor,טימון,רוטרי,itai_A,MR-G

השלב הרביעי: המתמודדים התחלקו לשני זוגות, כאשר כל זוג התבקש ליצור פרוייקט למשחק או לפורום.

השופטים ומתמודדי הקהילה בוחרים את הפרוייקט הטוב ביותר, כך שמשקל השופטים הוא 80%.

העבורים לשלב הבא:

idodido,master_guy,ארווש האגדי,The Star,liad vaknin,Emperor,טימון,רוטרי,itai_A,MR-G   שלב הגמר: "תקופת הניסיון"- משתתפי הפרוייקט שעלו לגמר של התחרות, נכנסו לתקופת ניסיון של שבוע בצוות היצירתיות. בסוף השבוע, החליטו ראשי הצוות- גל וירין, מי היה האחד שיכנס לתוך צוות היצירתיות.

The Star נבחר להשאר בצוות היצירתיות.

שלבי העונה השנייה של הפרוייקט

השלב הראשון: שלב הסינונים. בשלב הזה המתמודדים שלחו מצעים בהם ביקשו להתקבל לפרוייקט. המצעים נשפטו על ידי חבר השופטים של צוות היצירתיות (ירין- AngelDream, ליאור- Bdex|E, נתנאל- CrazyBoss, אופק- Bad Killer, בן- Amidmro ואיתי- קרונוס3), שבחרו את עשרת המשתתפים שיכנסו לפרוייקט וימשיכו לשלב השני.

את שלב הסינונים עברו המשתמשים הבאים:

Devil Luffy, yellow, junior, ranzernik, professorcrazy, darkboy, just knight, yoniyoni, nav2010, בן בלי שם.

השלב השני: המשתתפים נדרשו לכתוב ערך לאיקיפדיה. שבעת הערכים הטובים ביותר (לפי חבר השופטים) זיכו את כותביהם במעבר לשלב הבא של הפרוייקט.

את השלב השני עברו המשתתפים הבאים:

Devil Luffy, yellow, junior, ranzernik, professorcrazy, darkboy, just knight, yoniyoni, nav2010, בן בלי שם.

השלב השלישי: המשתתפים נדרשו ליצור פינה ללילה הלבן הבא של צוות היצירתיות. חמשת הפינות הטובות ביותר זיכו את כותביהן במעבר לשלב הבא של העיקר, כאשר הפינה המצטיינת, תיושם בלילה הלבן.

את השלב השלישי עברו המשתתפים הבאים:

Devil Luffy, yellow, junior, ranzernik, professorcrazy, darkboy, just knight, yoniyoni, nav2010, בן בלי שם.

השלב הרביעי: בשלב זה ריאינו חבר השופטים של צוות היצירתיות את חמשת המשתתפים אשר נותרו. נשאלו שאלות על עבר המשתתפים, כישוריהם, תחומי והעניין שלהם וכ'ו.

את השלב הרביעי עברו המשתתפים הבאים:

Devil Luffy, yellow, junior, ranzernik, professorcrazy, darkboy, just knightyoniyoninav2010, בן בלי שם.

השלב החמישי: ארבעת המשתתפים הנותרים חולקו לזוגות והיה עליהם להמציא פרויקט שמבוסס על סיפור רקע שצוות היצירתיות המציא. המשתתפים היו צריכים להמציא קונספט לפרוייקט וכן את כל שלביו.

את השלב החמישי עברו המשתתפים הבאים:

Devil Luffy, yellow, juniorranzernik, professorcrazy, darkboy, just knightyoniyoninav2010בן בלי שם. שלב

הגמר:  "תקופת הניסיון"- משתתפי הפרוייקט שעלו לגמר של התחרות, נכנסו לתקופת ניסיון של שבוע בצוות היצירתיות. בסוף השבוע, החליטו ראשי הצוות מי יהיה האחד שיכנס לתוך צוות היצירתיות. 

ProfessorCrazy נבחר להישאר בצוות היצירתיות.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.