FANDOMתיאור

הצלחנו לגרום למכונה לעוף! עכשיו אפילו השמיים הם כבר לא הגבול! אנחנו יכולים לגרום לבלונים ענקיים לעוף מעל ראשי אוייבנו ולהטיל עליהם פצצות או כוורות דבורים!

השפעה

מאפשר בניית מפציצים במגורי החיילים.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.