Ikariam Wiki
Advertisement

כללי[]

הרבה שחקנים חושבים שנושאי חנית הם חסרי תועלת לחלוטין. הם אומנם לא יבטיחו ניצחון, והם אולי לא החזקים ביותר בשדה הקרב, אבל השימושים שבנושא החנית הם שונים משאר היחידות ואפשר למצוא עוד הרבה אם רק תחשבו מחוץ לקופסא.

שיטות[]

לנושא החנית יש חסרונות רבים יחסית למרבית היחידות-אם מתכננים לעשות בו שימושים כמו בשאר היחידות.

מה שרבים לא מבינים זה שנושא החנית, בגלל הזלזול בו מצד שחקנים רבים-הוא אחד החיילים היעילים ביותר בשדה הקרב ומחוצה לו.

יתרונות[]

 1. נושא החנית הוא החייל הזול ביותר מבחינת הזהב לשעה.
 2. נושא חנית מאוד זול מאוד מבחינת משאבים.
 3. בשביל לאמן אותו יש צורך בעצים בלבד.
 4. הוא ניתן לאימון במהירות רבה.

חסרונות[]

 1. נושא החנית חסר שריון.
 2. יש לו מעט נקודות פגיעה.
 3. הוא עושה מעט נזק.

שימושים[]

 1. ניתן להעביר אזרחים מעיר לעיר בעלות נמוכה יחסית: תאמן 100 נושאי חנית, עלותם תהיה בסך הכל רק 2500 עצים ו100 זהב לשעה, אחרי כך תשלח אותם לאחת הערים שלך, תלחץ על פטר יחידות ותפטר אותם.
 2. ניתן למשוך זמן בזמן שבוזזים ו/או תוקפים אותך: כל סיבוב מאמנים עוד נושא חנית אחד ובזמן הזה אפשר להבריח משאבים מהעיר ו/או לשלוח צבא שיגן על העיר. בנוסף, התוקף מאבד זמן וזהב ואולי הוא יפרוש במהלך הקרב.
 3. כשאתה מאמן למשל 4K חניתות ושולח אותם לבזיזה, מישהו רואה שאתה בוזז אותו עם 4K יחידות(אבל הוא לא יודע אילו יחידות...)ואם הוא יפחד מזה הוא יכול להביא לך משאבים כדי שתבטל את הבזיזה ו/או ההתקפה, אך השיטה הזאת יעילה רק אם הוא מחובר... (ראו ערך מדריך ריגול)
 4. ניתן לשחרר את החומה בקלות בעזרת נושא חנית אחד ( ראו ערך שיטה לשחרור חומה).
 5. ניתן גם למשוך זמן בהתקפות, אם מאמנים כמות גדולה של נושאי חנית וטבחים ושולחים איתם יחידות של גירו ומפציצים ומרעננים אותם אולי יש אבידות גדולות אבל ניתן למשוך את הקרב עד שהיריב יאבד את כל המרגמות שלו ואז להכניס ענקי קיטור ופלנקסים ובכך למנוע אבידות של יחידות יקרות (ראו ערך המדריך ללוחם המתחיל)

מה לא עושים איתו?[]

 1. בהנחה ואתם מתכננים להכניס נושאי חנית לקרב רגיל, אל תנסו לרענן אותם ואל תשלחו רופאים איתם כי הם ימותו במילא.
 2. לעולם אל תכניסו נושאי חנית לקו הראשון (אם אתם לא משתמשים בשיטה 5) אלא אם כן אין לכם שום ברירה אחרת.
 3. אל תנסו לבצע טכניקות כמו שילוב באזורי התקיפה של נושאי החנית (האגפים) כיוון שההבדל ביניהם לבין נושאי החרב אולי גדול מאוד מבחינת יעילות (ללא שימוש בשיטות שצוינו) אבל יכול להמיט עליכם אסון בקרבות כיוון שיש הבדל גדול מאוד בין קו ראשון לבין האגפים.
Advertisement