Ikariam Wiki
Advertisement

הפרשות[]

הפרשות זה מקה שבוא שחקן תוקף שחקן אחר וכובש לו את כל הערים עד שנגמר לו היין, ואז האזרחים שלו אובדים והוא נאלץ לעזוב את המשחק.

סיבות שבגללן שחקנים יכולים להפריש:[]

1. השחקן בגד בברית שלו- ברית A הייתה בתלחמה נגד ברית B, ושחקן מברית A עבר לברית B. ברית A כעסו מאוד והפרישו אותו.

2. שחקן סירב לייצר נק לכידה\ משאבים לשחקן שאמר לו זאת- שחקן עם הרבה נק אמר לשחקןעם קצת ניקוד לייצר לו נק לכידה, ואם לא, אז הוא יפריש אותו.

3. שחקן סתם התעצבן על שחקן אחר- ברור מה זה..

שימו לב![]

אסור לעשות את זה! אם שחקן עשה את זה לכם, אתם צריכים לדווח עליו. תוכלו לעשות את זה בהודעה שהוא שלח לכם או בפרופיל השחקן שלו, וככה הוא יענש.

Advertisement