Ikariam Wiki
Advertisement

כדי להקים מושבה אתה צריך ארמון שלב 1 ולחקור הרחבה בלוחמה ימית. כל רמה של הארמון אתה יכול להקים מושבה חדשה. אם יש לך ארמון שלב 1 אז יש לך מושבה אחת. אם ארמון שלב שתיים יש לך 2 מושבות. אם לא אהבת את המושבה שלך ואתה רוצה למחוק אותה את כנס לבניין העיירה ותלחץ בצד ימין למטה בכפתור נטוש מושבה.

Advertisement